Eksempelsamling svenneprøver tilpasset den nye læreplanen.
Eksempelsamling svenneprøver tilpasset den nye læreplanen.

Nye eksempel-svenneprøver på plass

I dag kan gjennomføringen av svenneprøven for frisør se ulik ut etter hvor i landet du tar den. Frisørbransjen ønsker å få en mer standardisert ordning, der kandidatenes kompetanse vurderes på likt grunnlag. Etter en lang prosess, er nå alle forutsetninger på plass.  

Det har lenge vært et ønske fra deler av frisørbransjen om å få en felles mal og gjennomføring for svenneprøven. I samarbeid med Fagforbundet Frisørenes Fagforening, har Norske frisør- og velværebedrifter derfor utviklet nye svenneprøver tilpasset ny læreplan. Også Det norske frisørlærerforbund ble invitert, men valgte å takke nei til fast deltagelse. De har i stedet gitt innspill som referansegruppe.  Nå er prøvene klare til bruk for alle fylker som ønsker dette.  

 - Det ligger et omfattende arbeid bak. En prosjektgruppe fra NFVB og FFF har jobbet jevnt og trutt siden 2022, både med å utvikle nye svenneprøver, rutine for gjennomføring, vurderingskriterier og informasjonsskriv til kandidatene. Nå jobber vi med å få ut informasjon om og forankre materialet i de ulike fylkene, uttaler administrerende direktør for NFVB, Anne Mari Halsan.  

Arbeidsgruppen for fornyelse av eksempelsamlingen har gjort en stor jobb med utarbeidelse av nytt materiale.  Fra venstre: Kristin Lerbrekk (FFF), Evy M. Lunde (NFVB) og Rina T. Barikmo Au (FFF).  Janine Esperø Arraub (NFVB) var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Bygger på gode erfaringer 

Så langt har Møre og Romsdal vært tidlig ute, med Merete Mikkelsen i spissen. Hun er daglig leder og eier av frisørsalongen Hårlokken. I tillegg representerer hun bransjeforeningen Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) i Møre og Romsdal, med utdanning og kompetanse som sitt hovedfelt. 

 - I Møre og Romsdal har det vært stor enighet om at nye eksempeloppgaver blir utarbeidet sentralt. De gode erfaringene fra sist det ble gjort, gir trygghet for lærebedrifter og prøvenemndsmedlemmer på at det er gjennomarbeidet oppgaver med gode vurderingskriterier med tanke på opplæringsplan, lover og forskrifter, utdyper hun. 

Illustrasjonsfoto fra frisørlinja på Hamar Katedralskole. 

Godt samarbeid med fylket 

Mikkelsen tok først kontakt med leder av prøvenemnda, opplæringskontor og opplæringsbedrifter i Møre og Romsdal. Her ble hun møtt med støtte til nasjonal utarbeidelse av nye eksempeloppgaver, både med tanke på kvaliteten dette sikrer og arbeid spart.  Deretter tok hun kontakt med Berit Brudeseth, fagansvarlig i fylket.  

 - De var også positive, og vi fikk bevilget midler til utarbeidelse sentralt. Jeg ønsker å skryte av fylket for et godt samarbeid og at de lytter til bransjen. De går foran som et godt eksempel, sier Mikkelsen.  


Positivt for rekruttering 

 - Det er viktig at kandidater blir vurdert likt i fylkeskommunen og at svennebrevet er et bevis på at kompetansen kandidaten har oppnådd er vurdert på likt grunnlag. Ønsket er at kandidater blir vurdert likt nasjonalt og at svennebrevene som er delt ut i Norge er sensurert etter like kriterier. Dette hever kvaliteten på svennebrevene i frisørfaget, og seriøsiteten i bransjen, sier rådgiver hos Møre og Romsdal fylkeskommune, Berit Brudeseth. 

Hun understreker at prøvenemnden i frisørfaget i Møre og Romsdal er en dedikert nemnd som ønsker kvalitet, og som sammen med bedriftene og Opplæringskontoret i frisør og velværefag gjør en god jobb for bransjen.  

 - Frisørbedrifter mangler også fagfolk, og da må bransjen selv gjøre en innsats for å øke innsøking og ta godt vare på kandidatene til de oppnår sluttkompetansen, legger hun til. 

 - Et godt utgangspunkt er da å ha utarbeidet sentrale eksempeloppgaver som er gjennomarbeidet oppgaver med gode vurderingskriterier med tanke på intern opplæringsplan, lover og forskrifter. 


Utrulling og bransjedag 

Nå jobber Mikkelsen med å gjøre alle relevante aktører i Møre og Romsdal kjent med eksempeloppgavene og utarbeidet materiell for gjennomføring av svenneprøven.  

Under en bransjedag i Molde, presenterte Mikkelsen prosjektet sammen med Evy Lunde, som har sittet i arbeidsgruppen.  Her ble prøvenemndas medlemmer, lærere, fylket og opplæringsbedrifter invitert, slik at bransjen er bredt representert og alle får felles informasjon. Dette var viktig for Mikkelsen, slik at det ikke blir ulik tolkning av oppgave og gjennomføring.   

 - Det var en flott dag der vi fikk stilt spørsmål og diskutert oppgavene og materialet, samt gjennomføringen av prøven. Videre må vi følge opp og evaluere gjennomføringen av de som går opp til nye svennebrev. Da vet vi om vi bør gjøre ytterligere endringer når prosjektgruppen møtes til høsten. 

 

Sterkt nettverk avgjørende

På spørsmål om hva som skal til for å lykkes i andre fylker, er svaret fra Mikkelsen soleklart: 

 - Det må et sterkt nettverk til. Når flere får samme informasjon, kan vi enklere bli enige om hva vi vil og ønsker videre, og hva som er best for bransjen og hver enkelt kandidat. I tillegg er god dialog med fylket helt avgjørende. 

Merete Mikkelsen er daglig leder og eier av frisørsalongen Hårlokken og NFVB regionansvarlig i Møre og Romsdal, med utdanning og kompetanse som sitt hovedfelt. Hun har gått i bresjen for en mer standardisert svenneprøveordning. 

 Artikkelen står på trykk i magasinet FRISØR nr 2 2024 

Tilbake
ANNET INNHOLD