Dette sier bransjen om fagbrev i hudpleie

Gjennom spørreundersøkelsen til Prosjekt Fagbrev Hudpleie har mange benyttet muligheten til å gi sin mening og påvirke utviklingen av faget.  Bransjen uttrykker et behov for fagkunnskap, og et ønske om å bidra til utvikling av fremtidens hudpleiere gjennom å være opplæringsbedrift. 

NFVB er i samarbeid med Fagforbundet i ferd med å utforme en søknad for etablering av fagbrev for hudpleie. En spørreundersøkelse har gitt prosjektet viktig informasjon og grunnlag for søknaden.  Undersøkelsen ble sendt på e-post til alle hudpleiemedlemmer i NFVB, samt til hudpleiebedrifter via flere leverandører.  I tillegg er undersøkelsen lagt ut på NFVBs nettside og sosiale medier, og tilbakemeldingene gir et godt grunnlag for videre arbeid.

Etterlengtet ordning

Undersøkelsen viser at det er god støtte for å få til et fagbrev for hudpleie.  Gjennom den åpne tilbakemeldingen uttrykker flere konkret at de heier på ordningen og at den er etterlengtet. Det gis uttrykk for at det er viktig med standard opplæring for hele landet.  Det er behov for dyktige terapeuter med erfaring og kompetanse, og flere bedrifter sier konkret at de gjerne bidrar til dette gjennom lærlingordningen.

Spørreundersøkelsen har gjennom den åpne tilbakemelding også avdekket at svært få er negative til ordningen. Det har imidlertid kommet inn noen innspill som vil være viktig å ta med i det videre arbeid med utvikling av ordningen.

Stor tro på betydning av opplæring i bedrift


Hvem er bedriftene?

61 % av bedriftene som har svart har en eller flere ansatte. 45 % av bedriftene har 10-20 års erfaring i bransjen og 32 % har mer enn 20 års erfaring.

50 % av bedriftene oppgir at de har behov for å ansette 1-2 hudpleiere de neste 1-2 årene.  9 % har behov for å ansette enda flere i bedriften. 

45 % opplever lav tilgang på kvalifiserte hudpleie i dagens marked. 26 % oppgir at de i liten grad ansetter nyutdannede hudpleiere, mens 26 % gjør det i stor grad.

Opplæring i bedriften

Tilbakemeldingene sier at med dagens modell bruker 25 % av bedriftene 2-5 timer i uken på opplæring av nyansatte, og 19 % bruker mer enn 5 timer. 

27 % gir tilbakemelding på at det tar 12 måneder med opplæring/trening før en nyutdannet jobber selvstendig.  15 % mener det tar 12-24 måneder.

Kjennskap til yrkesfaglig utdanningsløp

Undersøkelsen avdekker at hele 25 % av bedriftene har god kjennskap til yrkesfaglig utdanningsløp som ender med fagbrev. 53 % har noe, mens 22 % har ingen kjennskap.  

Hele 81 % tror en ordning med 2+2 (skole/bedrift) i stedet for 3 år på skole i større grad vil sette den ferdigutdannede hudpleier i stand til å jobbe selvstendig. 

Vil ta ansvar for lærlinger

92 % av bedriftene vil påta seg opplæringsansvar. Det fordeler seg slik: 76 % av bedriftene antar de kan ta imot 1 lærling.  11 % antar de kan ta imot 2 lærlinger og 5 % kan ta imot 3 eller flere.  Det er kun 8 % av bedriftene som antar at de ikke har mulighet til å ta ansvar for lærlinger.

Mange kan tenke seg å ha én lærling

Godt grunnlag

Undersøkelsen gir et godt grunnlag for søknad om etablering av fagbrev for hudpleie. Bransjen uttrykker gjennom denne undersøkelsen et behov for fagkunnskap, og et ønske om å bidra til utvikling av fremtidens hudpleiere gjennom å være opplæringsbedrift.  Det er viktig for å sikre kompetanse og kvalitet hos nyutdannede hudpleiere.  Det er viktig at bedriftene bidrar i dette arbeidet. Det bidrar også til hudpleieres omdømme.  

På god vei – et stykke igjen

Prosjekt Fagbrev Hudpleie - som består av representanter fra NFVB og Fagforbundet - vil fortsette å jobbe med dokumentasjon for å ferdigstille søknad om fagbrev i hudpleie. Målet er å få sendt søknad innen 1/8 2021. Etter en eventuell godkjenning fra Utdanningsdirektoratet vil det bli satt i gang arbeid med konkretisering og gjennomføring. Det betyr at det fortsatt er et stykke frem, men vi er nå på god vei og håper at det videre arbeidet med forberedelser kan starte i løpet av året.

Programsjef Vibeke Scheele Moe i NFVB sørger for at en søknad om å opprette fagbrev i hudpleie har god forankring i bransjen.

 

Nok læreplasser?

Utfordringen synes å være om bedriftene kan tilby nok læreplasser. Dette må det jobbes aktivt med for å sikre. Her er det viktig med godt informasjonsarbeid.   

Prosjekt Fagbrev Hudpleie vil gjennomføre digitale informasjonsmøter om hva yrkesfagligopplæring med fagbrev betyr både for lærling og bedrift. Det er viktig å frem hva et opplæringskontor er, og hvilken støtte bedriften får som lærebedrift. Lærerne inviteres til et eget digitalt informasjonsmøte. 


Tilbake
ANNET INNHOLD