Prosjekt Fagbrev Hudpleie: Guri Andressen og Carina Dahl Espeli i NFVBs styre er pådrivere for å styrke fagets omdømme.
Prosjekt Fagbrev Hudpleie: Guri Andressen og Carina Dahl Espeli i NFVBs styre er pådrivere for å styrke fagets omdømme.

Spørreundersøkelse om fagbrev i hudpleie

NFVB har nå ute en spørreundersøkelse til ledere av hudpleiebedrifter. Vi ber om at alle setter seg inn i hva et fagbrev i hudpleie betyr for bransjen og svarer på undersøkelsen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-06-21T08:30:39.0000000Z

NFVB er sammen med Fagforbundet i ferd med å utforme søknad om fagbrev i hudpleie. Før søknaden sendes trenger vi viktige innspill fra bedriftseierne. Spørreundersøkelsen har stor betydning for søknaden. 


For ledere av hudpleiebedrifter, klikk på link til undersøkelse:

Spørreundersøkelse Fagbrev hudpleie


Hva betyr det egentlig for bedriftseierne?

Hvorfor fagbrev i hudpleie?

  • Økt yrkesstolthet
  • Samfunnsakseptert utdannelse
  • Styrke rekruttering til faget
  • Omdømme og status for yrket
  • Tydelig kompetansekrav – rolledeling
  • Sikre god kvalitet
  • Praksis i opplæringstiden

Kompetanse gjør deg trygg, og det gir økt trygghet for kunden.

 

Vi må blant annet kunne dokumentere at bransjen har nok læreplasser hos bedrifter i hele Norge for at vi skal kunne få godkjent Fagbrev i hudpleie.

Det vi ønsker å vite i undersøkelsen er blant annet bedriftseiernes nåværende og fremtidige behov for arbeidskraft, hvordan man driver kompetanseutvikling i bedriften, og hvilken kjennskap man har til fagbrev og lærlingordning?

Det er nå vi har sjansen som bransje til å forandre faget til det bedre, og alle må med å si sin mening.
Vi ber derfor at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen.

Tilbake
ANNET INNHOLD