Et fagbrev er et godt dokument for god fagkunnskap.  Prosjekt Fagbrev Hudpleie har kommet langt i arbeidet med en eventuell søknad.
Et fagbrev er et godt dokument for god fagkunnskap. Prosjekt Fagbrev Hudpleie har kommet langt i arbeidet med en eventuell søknad.

Lærlinger - en berikelse for din bedrift!

Fagbrev for hudpleiefaget har vært etterlengtet av mange i lang tid. Nå kan dette bli en realitet, hvis bransjen tar ansvar for lærlinger.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-03-08T14:24:43.0000000Z

NFVB etablerte i 2018 et prosjekt for etablering av Fagbrev Hudpleie. I dette prosjektet samarbeider NFVB med Fagforbundet om å søke om endring av utdanningsmodell fra dagens ordning med hele utdanningsløpet på skole, til ordning med 2 år på skole og 2 år som lærling i bedrift. Søknaden er planlagt sendt inn før sommeren, etter en siste «forankring» i bransjen. Med muligheter følger nemlig også forpliktelser.

Bakgrunnen for søknad om fagbrev er et sterkt ønske fra bransjen selv gjennom mange år, for mer praksis under utdanningen, et veldokumentert og anerkjent fagbrev og høyere yrkesstatus. Fordelene og gevinstene med fagbrev i hudpleie er mange!

Dersom søknaden om fagbrev hudpleie blir godkjent fører det med seg en rekke positive endringer for alle i bransjen. 

Skole + læretid

Fagbrev utstedes til den som har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram innen hudpleiefaget og vært lærling i godkjent opplæringsbedrift.  Studenten går på skole 2 år (1 år helse/oppvekst + 1 år hudpleie) og har deretter 2 år opplæring i bedrift for å fullføre sitt lærefag.

Etter endt opplæring i bedrift avlegges avsluttende praktisk prøve – fagprøven. Når denne er bestått, utstedes fagbrev og kandidaten er ferdig utdannet fagarbeider innen hudpleiefaget. Fagbrevet er enkelt å bygge på med videreutdanning i ulike fagdisipler, samt mesterbrev for de som ønsker det. Overgangsordninger for allerede utdannede hudpleiere som ønsker fagbrev vil også komme på plass etter hvert.

Lærebedrift – status med ansvar

Hva vil det si å være en opplæringsbedrift og ha lærlinger?  Bedriften din må være godkjent som lærebedrift før du kan få en lærling. Det både krever og gir kompetanse å være lærebedrift. Det er gjensidig utviklende for bedrift og lærling.

Lærlingene har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, og har krav på opplæring etter læreplanen i faget i perioden ved din bedrift. Du som arbeidsgiver må i perioden sørge for oppfølging og vurdering av lærlingen gjennom læreperioden. 

Det både krever og gir kompetanse å være lærebedrift. Det er gjensidig utviklende for bedrift og lærling.

Snart i mål…

Foreløpig er fagbrev i hudpleie et utviklingsprosjekt i NFVBs strategi, men forbundet har kommet langt i prosessen. Prosjektgruppen (se faktaboks) har jobbet med forankring i bransjen, og en siste spørreundersøkelse vil bli gjort før søknaden ferdigstilles og går videre til myndighetene. Den er planlagt sendt i juni. Hvis den blir godkjent håper vi å starte opp med fagbrevløpet fra skoleåret 2022/23.  

Og hva så?

Gjennom medlemskap i et opplæringskontor kan du ta imot hudpleiestudenter / lærlinger. Den enkelte student kan også søke seg til din bedrift direkte. Hvordan bedrifter rekrutterer lærlinger er delvis opp til den enkelte bedrift å bestemme. 

Bedriften betaler en medlemsavgift til opplæringskontoret man er knyttet til, og får lærlingtilskudd til den enkelte lærling.  Lærlingen vil gjennom det toårige opplæringsløpet samlet få en minstelønn som en fagarbeider – det vil si cirka 40 % av minstelønn det første året og 60 % det andre året. 


Rettigheter og ansvar som lærling

Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven (men en lærling har ikke prøvetid). Vær oppmerksom på at det også hviler et ansvar på deg som lærling. Som lærling får du lønn under utdannelsen. Lønnen du får beregnes ut fra begynnerlønnen (minstelønn) hos en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Dersom du er lærling og har godkjent lærekontrakt, kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.

Artikkelen står på trykk i NFVBs magasin Salong Hud & velvære nr. 1 2021

Les mer:

Fagbrev hudpleie gjør en stor forskjell

Fagbrev gjør noe med deg

Magasiner fra NFVB

Tilbake
ANNET INNHOLD