Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Nytt om smittevern fra Regjeringen

Regjeringen har gitt en del nye råd om nasjonale smitteverntiltak for å motvirke tendensen til større smitte etter jul. For frisør- og velværebransjen medfører dette foreløpig ingen endring i drift, men NFVB anbefaler ekstra aktsomhet de neste ukene. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-01-08T13:19:26.0000000Z

Om antallsbegrensninger.

I Regjeringens siste nasjonale smittevernanbefalinger fra 03.januar 2021, heter det bl.a. at «alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll».

For frisør- og velværebransjen og andre nærkontaktbransjer, er avstandskravene i salong allerede ivaretatt gjennom paragraf 15 i Covid-19 forskriften med tilhørende veileder fra FHI, samt (for medlemmer) salongguide fra NFVB.

Salonger skal forholde seg lojalt til de lover og regler man har jobbet under fra april 2020. Dette gjelder inntil det eventuelt eksplisitt sies noe annet fra myndighetene!

Om nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger også til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Blant annet åpnes det for påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

Krav om munnbind er allerede iverksatt i midlertidige forskrifter i flere kommuner med høyt smittepress. I presiseringer gjort av bl.a. kommunehelsetjenesten i Trondheim understrekes det at munnbindpåbud ikke gjelder hvis det forhindrer utføring av behandling, f.eks. barbering og ansiktspleie, hvilket i praksis ville vært et virksomhetsforbud.
Les mer om bruk av munnbind og lokale pålegg HER.

Krav, forskrifter/lover, råd, anbefalinger?

De nye nasjonale anbefalingene er rådgivende, og ikke forskriftsfestet. Som en bransje med egen lovtekst i Covid-19 forskriften, forholder vi oss til denne, den er solid og beviselig effektiv mot smittespredning i salonger som følger den og vår egen salongguide;  #TryggSalong.

Vi understreker allikevel viktigheten av kontinuerlig å vurdere de nasjonale rådene opp mot ansattes og kunders opplevde trygghet. NFVB anbefaler derfor medlemmer i kommuner med høyt smittepress å vurdere bruk av munnbind også for behandler (frisør/hudpleier), selv om vår egen forskrift følges til punkt og prikke og munnbind derfor ikke er pålagt. 


Spørsmål om korona? Klikk HER


#TryggSalong #NFVB #Sterkeresammen #altblirbra

Tilbake
ANNET INNHOLD