Spørsmål om korona? NFVB-medlemmer får førstehåndsinformasjon. Fra NFVBs nettside kan du også følge lenker til aktuelle informasjonssider.
Spørsmål om korona? NFVB-medlemmer får førstehåndsinformasjon. Fra NFVBs nettside kan du også følge lenker til aktuelle informasjonssider.

Spørsmål om korona?

Arbeidsrettslig rådgivning er gratis for NFVB/NHOs medlemmer, og vi bistår våre medlemmer med løpende råd for hvordan man som arbeidsgiver best kan løse en krevende koronasituasjon. NFVBs medlemmer betjenes fortrinnsvis av vår landsforening NHO Service og Handel. Se ellers aktuelle informasjonslenker nedenfor.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-01-31T08:09:06.0000000Z

Koronasituasjonen har vært svært krevende for alle, for mange bedrifter en kamp for å overleve.  Alle ønsker en trygg og god arbeidsplass.  NFVB har under hele koronakrisen sendt sine medlemmer løpende oppdatering på e-post, og blant annet laget en egen koronaguide og diverse informasjonsmateriell til salongene.  Medlemmene har også fått svar på spørsmål direkte fra NFVB, NHO og NHO Service og Handel.  

Om munnbind

Covid-19-forskriften § 16 sier dette om bruk av munnbind: 

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, ut over kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester og lignende tjenester. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.


Sjekk aktuell koronainformasjon her:

NHO (Arbinn)

Folkehelseinstituttet (FHI)

Helsenorge.no

Helsedirektoratet

 

NAV

Skatteetaten

Kompensasjonsordningen

Regjeringen

Smittevernloven

Hygieneforskriften

Covid-19 forskriften / Smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

 

e-læring i smittevern

NFVB kontaktinfo


OBS! Enkelte kommuner kan iverksette lokale tiltak for å bekjempe virusspredningen.
Sjekk nettsiden til din hjemkommune for nærmere informasjon.

Tilbake
ANNET INNHOLD