Spørsmål om korona? NFVB-medlemmer får førstehåndsinformasjon. Fra NFVBs nettside kan du også følge lenker til aktuelle informasjonssider.
Spørsmål om korona? NFVB-medlemmer får førstehåndsinformasjon. Fra NFVBs nettside kan du også følge lenker til aktuelle informasjonssider.

Spørsmål om korona?

Koronasituasjonen er svært krevende for alle. For mange bedrifter er det en kamp for å overleve. Alle ønsker en trygg og god arbeidsplass. NFVB/NHO gir deg oppdatert informasjon.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-08-18T12:03:59.0000000Z

NFVB har under hele koronakrisen sendt sine medlemmer løpende oppdatering på e-post.  Medlemmene har også fått svar på spørsmål direkte fra NFVB, NHO og NHO Service og Handel.  Mange nettsider kan nå også gi deg oppdatert koronainformasjon, og vi anbefaler at du sjekker det som er relevant for din bedrift.

Sjekk aktuell koronainformasjon her:

NHO (Arbinn)

Folkehelseinstituttet (FHI)

FHI veileder

Helsenorge.no

Helsedirektoratet

 

NAV

Skatteetaten

Kompensasjonsordningen

RegjeringenSmittevernloven

Covid-19 forskriften / Smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

Hygieneforskriften

 

e-læring i smittevern

NFVB kontaktinfo


OBS! Enkelte kommuner kan iverksette lokale tiltak for å bekjempe virusspredningen.
Sjekk nettsiden til din hjemkommune for nærmere informasjon.

Tilbake
ANNET INNHOLD