Landskonferansen i Trondheim samlet engasjerte frisørledere til inspirasjon og diskusjon.
Landskonferansen i Trondheim samlet engasjerte frisørledere til inspirasjon og diskusjon.

Begeistring og engasjement

Landskonferansen i Trondheim samlet engasjerte frisørledere til inspirasjon og diskusjon. NFVBs prosjekter fra strategiplanen ble behørig satt på agendaen. For å lykkes trenger man å heie hverandre frem, og derfor var «Begeistring» en førende overskrift for seansen.

NFVB har landskonferanse i «mellomåret» før landsmøtet. Her er man langt mindre formelle i programmet, og terskelen lav for de temaer som diskuteres. Det er likevel en klar målsetting for konferansen. Her skal medlemmene bidra med innspill og synspunkter til det arbeid som NFVB gjør for å drive bransjen fremover. Det er viktig at vi har en grunnleggende felles forståelse for status og målsetting, og at løsninger forankres gjennom godt samarbeid i organisasjonen. Vibeke Scheele Moe ble tidligere i år ansatt som NFVBs programsjef, med ansvar for å drive frem de prosjektene som styret har definert ut fra den strategien som landsmøtet i fjor ga sin tilslutning til. Hun har gjennom året vært svært aktiv med de igangsatte prosjektene, og står i startgropen med de resterende. Vibeke var derfor godt fornøyd med det engasjementet som ble utvist på de ulike work shopene under landskonferansen. Dette er viktig for hele maskineriet til NFVB. 

Tord Lien, NHOs regiondirektør i Trøndelag, var en selvskreven og god innleder til landskonferansen i Trondheim.

 

NHO gir kraft og tyngde

Etter at NFVBs president Edel Teige ønsket velkommen så introduserte hun regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag. Han viste med tydelighet verdien av samarbeid og en sterk organisasjon som kan bære frem saker vi ser er viktige for et velfungerende næringsliv.  NHOs regionkontorer er for mange en lokal, uoppdaget ressurs. Der er det advokater og rådgivere som kan ta tak i konkrete spørsmål og problemstillinger for hver enkelt medlemsbedrift.  La det bli en oppgave å ta kontakt med et regionkontor i ditt fylke, for å bli kjent med den hjelpen de kan gi deg som NFVB/NHO-medlem.

Det er lønnsomt å ha det gøy på jobben

Jon Morten Melhus driver selskapet Humor & Lønnsomhet som trener ledere og medarbeidere i å skape mer begeistring på jobben. Begeistringsledere skaper vinnere og enestående resultater er Jon Mortens klare dom, og hans foredrag ble svært godt mottatt av landskonferansen.  Etter at forsamlingen var satt i begeistringsrus var også grunnlaget veldig godt for å gå i gang med gruppeoppgaver. Vi legger til at også magiker Paul Martin løftet stemningen både før og under work shopene.

Lørdag ble innledet med foredrag om Begeistring av Jon Morten Melhus. Det satte ossi rett modus for resten av konferansen, som Jon Morten loset oss godt gjennom. Flere bilder fra NFVBs landskonferanse finner du i magasinet FRISØR utgave 6-2018 som kommer ut 29.november.  

 

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD