NFVB-styret ble enstemmig valgt og høstet stor applaus for en ny strategi som strekker seg frem mot 2025. En stolt president takket for tilliten, og ga samtidig ros for det engasjement og det bransjeansvar mange medlemmer utviser. Fra venstre: Merete Mikkelsen, Laila Høybakk, Espen Sævold, Edel Teige, Lars Terje Skjæveland, Linda Jørgensen og Maj Hovde Krogdahl.
NFVB-styret ble enstemmig valgt og høstet stor applaus for en ny strategi som strekker seg frem mot 2025. En stolt president takket for tilliten, og ga samtidig ros for det engasjement og det bransjeansvar mange medlemmer utviser. Fra venstre: Merete Mikkelsen, Laila Høybakk, Espen Sævold, Edel Teige, Lars Terje Skjæveland, Linda Jørgensen og Maj Hovde Krogdahl.

Fremtidsoptimistene

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) vedtok på sitt landsmøte denne helgen en offensiv strategi for å bygge en solid og fremtidsrettet bransje. President Edel Teige ble gjenvalgt for tredje gang, og har med seg styre som representerer et godt tverrsnitt av NFVBs medlemmer fra nord til sør.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2017-10-23T13:27:34.0000000+00:00

 - Er det mulig å overleve for oss som bransje i fremtiden uten å ha en sterk bransjeorganisasjon? Til det vil jeg svare høyt og tydelig: NEI, det er det ikke. Scenarioet er en lurvete, useriøs bransje uten mål og mening, sa president Edel Teige under sin åpningstale.

 
Og det er helt klart at NFVB tar mange grep for å sikre et godt fremtidsgrunnlag for bransjen. Den nye strategien som ble fremlagt og presentert av NFVBs nye direktør, Anne Mari Halsan, varsler mange grep innenfor næringspolitikk, kompetansebygging og organisasjonsutvikling. Arbeidet med å innføre sertifisering og autorisasjon fortsetter, og NFVB har nå tallfestet mange utviklingsmål frem mot 2025. 

Bransjens hjerte

 - Jeg har sagt det før, og jeg kommer med en påstand: NFVB er hjertet til frisør- og velværebransjen. Uten dette hjertet vil verdiskapningen utviklingen og seriøsiteten i bransjen være i stor fare. Rammebetingelser, utdanningsløp, tariff, kampen mot svart arbeid, ikke minst viktigheten med å ta del i samfunnsdebatten fra bransjens ståsted. Listen er uendelig lang, og det er viktig at vi står sammen om dette. Jeg har før snakket om kollegaer som velger å ikke være med på et organisert frisør/hudpleier arbeid, men lar sin gode kollega betale for disse tingene uten å være med selv. Nå må vi få alle gode krefter med på laget, poengterte presidenten.

 - Uten hjerte stopper alle vitale organer og utvikling. Fra hjertet kommer også lidenskap og kjærlighet. Jeg håper på meninger fra dere rett fra hjerte, og med en lidenskap for bransjen og organisasjonen vår. NFVBs medlemmer ønsker å gjøre en forskjell for bransjen vår. Dette landsmøte i 2017 for NFVB kommer til å bli historisk, sa en meget engasjert Edel Teige, nyvalgt president for to nye, krevende år.

Styrets varamedlemmer utgjør en svært god "reservebenk", men
driver også aktivt bransjearbeid lokalt. Perly Kopperstad,
Jørn Inge Næss og Merete Kjellnes.

Tilbake
ANNET INNHOLD