Konsernsjef Aksel Reksten viser stolt frem en rekke utmerkelser som PÅHÅRET-kjeden har fått gjennom årene.
Konsernsjef Aksel Reksten viser stolt frem en rekke utmerkelser som PÅHÅRET-kjeden har fått gjennom årene.

Inspirerende å ta på ledertrøya

 - Jeg er født inn i bransjen, bokstavelig talt, og har jobbet med PÅHÅRET-kjeden i 25 år. Så jeg opplevde å ha en god ballast da jeg valgte å gå inn som konsernsjef for bedriften i fjor. Sammen med nøkkelmedarbeidere blir hovedoppgaven å utvikle konsernet videre. Vi vil presentere konkrete nyheter gjennom 2023, røper konsernsjef Aksel Reksten i PÅHÅRET-kjeden.

Gründeren av PÅHÅRET-kjeden, Vigdis Reksten, var en av frisørbransjens markante lederskikkelser, som dessverre gikk bort brått og altfor tidlig. 

 - Min mor var en gründer med stort pågangsmot og et oppkomme av ideer, og hadde alltid nye planer for hvordan PÅHÅRET-kjeden kunne utvikles. Diskusjoner om faglige utfordringer og forretningsutvikling gikk døgnet rundt. Det har vært inspirerende å følge med på hennes ideer gjennom alle årene vi fikk sammen. 

 - Min bror og jeg valgte en annen karriereretning. Jeg falt ned på økonomi-feltet og er utdannet siviløkonom, og min bror ble sivilingeniør. Men vi har fulgt PÅHÅRET-kjeden i oppturer og utfordringer gjennom oppveksten og hele vårt voksne liv. Selv har jeg vært styremedlem og styreformann. Det har inspirert meg til å bli med og utvikle kjeden videre, sier Aksel Reksten. Han legger til at moren har vært et forbilde på mange områder.

 - Selv om jeg har gått på mange lederprogrammer i min tidligere jobb, vil jeg si at det meste jeg har lært om ledelse, har jeg lært av henne. Det handler om respekt og tillit til medmennesker, nysgjerrighet og åpenhet, og gleden av å gi muligheter og utvikle menneskene rundt seg, sier han. 

Fra milliarder til millioner

Men hva var det som gjorde at siviløkonomen, som var adm. direktør i GE HealthCares norske virksomhet med det øverste ansvaret for 1000 ansatte og omsetning på 9 milliarder kroner, valgte å skifte beite til frisørbransjen?  

 - Jeg hadde jobbet i GE HealthCare i 22 år, og de fire siste årene som øverste sjef. I løpet av disse årene fikk jeg også jobbet internasjonalt og hadde et lengre utenlandsopphold i Kina. Det var en givende del av yrkeslivet og jeg lærte mye, spesielt om forskjellige kulturer, global handel og eksport. Etter hvert meldte det seg en tanke om hva jeg skulle bruke den siste halvdelen av mitt yrkesliv på. 

- PÅHÅRET-kjeden har vokst med kontrollert risiko og tempo, til et konsern med over 150 millioner i omsetning. Som medeier og styreformann hadde jeg allerede vært involvert i driften av konsernet. 


«Min mor Vigdis Reksten har gitt meg en god ballast når vi nå skal videreutvikle PÅHÅRET-kjeden. Hennes kjerneverdier skal videreføres»

Lærer av medarbeiderne

 - Det å jobbe i egen bedrift og komme enda tettere på frisørbransjen trigget meg. Aller mest var jeg nysgjerrig på å bli enda bedre kjent med de flotte frisørene og lærlingene vi har i bedriften. Jeg er stolt av hvordan de jobber for å levere fantastiske kundeopplevelser, og hvordan de ser etter muligheter for å utvikle seg videre. Jeg har mye å lære fra dem, og jeg lærer litt hver dag. 

 - Det skjer store endringer i bransjen nå. Det som er inspirerende med å jobbe i en mindre bedrift, er at man kan påvirke strategi og fremdrift i en helt annen skala og et annet tempo enn det man kan gjøre i globale konserner. Veien fra idé til å realisere planer er kort i et frisørkonsern som PÅHÅRET. Vi må hele tiden være lydhøre for endringer i markedet og kundenes preferanser. 

Hva skal du være for hvem?

 - Tradisjonelt har nok mange frisørbedrifter ikke spisset tilbudet til spesifikke kundegrupper. Man har vært til for alle, og selvfølgelig ønsket alle kunder velkommen. Det siste året har vi gjort en strategigjennomgang der vi har analysert hvem som er kunder hos oss. Av disse har vi valgt oss ut en målgruppe og identifisert hva som er viktig for dem når de skal kjøpe frisørtjenester og produkter. Vi ønsker å være spesielt attraktive for disse. 

 - I løpet av første halvdel av 2023 vil vi lansere ny logo og visuell profil for salongene våre. Det kommer også en helt ny nettside med en forenklet kundereise. Vi ønsker å forsterke merkevaren og kjennskapen til PÅHÅRET utover vårt geografiske kjerneområde. PÅHÅRET-kjeden legger vekt på å tilby faglig kompetanse, høy servicegrad og en attraktiv velværeopplevelse. Denne profilen er godt innarbeidet. 

 - I de siste årene har det bygget seg opp et behov for å tilby et annet konsept for folk som ønsker å bruke kort tid og ikke etterspør en så høy servicegrad som tilbys i PÅHÅRET-salongene. Resultatet er lanseringen av konseptet Lean Frisør. Dette er et fullverdig frisørtilbud, der kunden skal få kvalitetsbehandlinger innen klipp og farging, men med kortere tidsbruk enn i PÅHÅRET-salongene. 

 - Ordet Lean kommer fra engelsk og betyr slank eller smidig. Dette er opprinnelig en produksjonsmetodikk hentet fra japansk industri, men er siden videreført som et kjent begrep for forbedring og effektiviseringsprosesser. Lean Frisør skal tilby den samme faglige standarden som PÅHÅRET, men her kan kundene selv hente kaffe, og behandlingsmenyen tilbyr også enklere, mer tidsbesparende behandlinger. Dette skal være et tilbud til kunder som ikke ønsker eller har tid til å bruke like lang tid i frisørstolen som PÅHÅRET-kundene. Vi har startet tre Lean-salonger, og vi opplever at vi har truffet en nisje i markedet som vi ikke kunne dekke gjennom PÅHÅRET-kjedens filosofi, sier Aksel. 

Veien videre

PÅHÅRET-kjeden ble startet i 1979, og er bygget sten på sten til en kjede på 20 salonger. Totalt teller kjeden 170 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum.  Kjeden har en sterk geografisk forankring i Oslo vest, Bærum og Asker. Men Aksel vil ikke låse PÅHÅRET-kjeden til et geografisk område.

 - Vi har også en salong i Trondheim, Tønsberg, og en salong i Dale i Sunnfjord. Den siste ligger på stedet der min mor kom fra. Det viktigste er å ha de rette driverne, ikke geografien. Vi tenker derfor å vokse kontrollert gjennom nyetableringer og oppkjøp i tiden fremover, der forholdene ligger til rette for det, sier Aksel.

 - Men vi må bygge velfungerende og robuste salonger. I frisørbransjen er terskelen for gründervirksomhet og etableringer av egen virksomhet lav, sammenlignet med mange andre bransjer. Det er rom for kreative individualister som vil følge drømmen om å skape en egen virksomhet. Man skal ikke undervurdere hva det koster å starte egen virksomhet. Selv pantsatte mine foreldre huset sitt tre ganger for å starte nye prosjekter. Det er alltid en risiko for å mislykkes og det krever mye engasjement for å få ting til å gå rundt i en oppstartsfase. Man har ingen suksessgaranti.

 - For vår del har det tatt mange år med justeringer og tilpasninger før vi traff akkurat det kunden ønsker med konseptet Lean Frisør.  Noen snakker om flaks, men jeg vil heller si at en vellykket virksomhet oftest er resultatet av hardt arbeid og risikovillighet. Jeg har full respekt for alle bransjekolleger som har skapt en god virksomhet.  

Verdisynet fortsatt viktigst

 - Min mor var opptatt av å skape og dele, og sørge for at de rette driverne var med på laget. Det gjorde at hun valgte å slippe inn de rette lederne på eiersiden i salongene. I dag har vi både hel- og deleide salonger, og salonger som drives på franchisebasis. Det skal fortsatt være rom for ulike tilknytnings- og eierkonstellasjoner i PÅHÅRET-kjeden. Det viktige er at de drives etter vårt verdisyn og våre systemer. Vi vil gjerne samarbeide med salongeiere som ønsker å forandre sin arbeidssituasjon. Jeg tror på verdien av å dele både kunnskap og forretningsmodeller, avrunder Aksel Reksten.

 

 Aksel Reksten er på NFVBs landsmøte 2023 valgt som visepresident for perioden 2023- 2025.


Artikkelen står også på trykk i magasinet FRISØR nr 1 2023.

 

 

 

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD