Hedersprisen

Denne prisen kan deles ut til en person, bedrift eller organisasjon innenfor frisør- og hudpleiebransjen.

Alle i frisør- og hudpleiebransjen kan sende inn forslag med begrunnelse for hvorfor de mener kandidaten fortjener denne prisen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2023-08-09T16:03:08.0000000Z

Den/de som foreslås må gjennom sitt virke og engasjement ha vært med på å:

  • Løfte bransjen innenfor faglige områder og/eller bedriftsrelaterte områder
  • Sette bransjen på kartet i media, eller på andre måter sørget for at det norske folk har fått et positivt syn på bransjen.

Arbeidet kan være gjort lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.


Uegennyttig arbeid for bransjen vektlegges. Arbeidet kan både ha foregått over et lengre tidsrom, ellet at kandidaten har utmerket seg spesielt det siste året.


Kandidaten kan sies å ha vært en god ambassadør for både faget og bransjen.


Reglement og invitasjon til å sende inn forslag til denne prisen, sendes ut i e-post til NFVBs medlemsbedrifter i løpet av høsten.

Tilbake
ANNET INNHOLD