Tango er gode på driftsløsninger, og Kai Ytredal har god kontroll over kjedens pt. over 40 salonger.
Tango er gode på driftsløsninger, og Kai Ytredal har god kontroll over kjedens pt. over 40 salonger.

Årets Frisørkonsern vokser videre

Frisørkjeden Tango omsatte i fjor for rundt 220 millioner kroner. Med kapital fra et svensk investeringsselskap er ambisjonene å mer enn doble omsetningen innen fem år. Prisen som Årets Frisørkonsern er en inspirasjon for både eiere og ansatte, og en bekreftelse på at systematisk og målrettet arbeid bærer frukter.

  - Vi er gode på drift. Vi har systemer som fungerer. Det er også kort vei fra ledelse til gulv. Vi i ledelsen ønsker å være synlige og tydelige, sier daglig leder Kai Håkon Ytredal. Sammen med Tommy Hansen og Ann Kjersti Baksaas Grinilia utgjør han toppledelsen i Frisørkjeden Tango Norge AS.  Selv om aksjemajoriteten nå er på svenske investorhender bedyrer Kai at det er den norske suksessmodellen som skal videreføres.

 -  Storskogen er en langsiktig investor. De har kjøpt 150 selskap, og ikke solgt noen. Vi snakker utvikling i et evighetsperspektiv. De leverer kapital og ekspertise så Tango kan vokse videre med sitt konsept. Det vil være Tango som kjøper selskaper, ikke Storskogen. Det er vi som styrer og drifter hverdagen i frisørbedriftene, men med god kommunikasjon med hovedaksjonæren.  De gode rapporteringsrutinene, som er noe av Tangos suksesskonsept, vil utvikles til å bli enda bedre, forteller Kai.


Les også: Bli med i bedriftskonkurransene for frisør- og velværebransjen!

Jubelkveld på The Hub. Frisørkjeden Tango Norge AS ble for andre gang kåret til Årets Frisørkonsern.

Utfordringer som skjerper

Kai mener alle i bedriften gjorde en fantastisk god jobb under koronaen. De tok grep som gjorde at bedriften kom styrket ut av krisen.

 - Etter nedstengningen tok vi alle permitterte inn igjen. Vi hadde ressurser til å skape trygge arbeidsplasser, og jobbet tett med bedriftshelsetjenesten for at alle skulle bli sett og hørt. Vi har jobbet hardt for å utnytte kjedefordelene, og jobber for å optimalisere kundetrykket. Vårt sentralbord jobber aktivt med bookinger, rebookinger og ombookinger. Det tar bort stress for både kunder og de som jobber i salongene.  Vi har gode «ordrereserver», som er bra for planlegging, regnskap og soliditet.


Femårsplaner

Tango har jobbet med strategiske femårsplaner. I forrige runde innfridde de målet om å doble omsetningen. Det nye målet er enda mer ambisiøst: Nå skal de øke fra 230 millioner i 2022 og nå 500 millioner i 2026. Den store omsetningsveksten vil skje gjennom oppkjøp, forteller Kai.

 - Våre innovative driftsløsninger kan løfte mange salonger, og kjedens stordriftsfordeler kan optimalisere driften ytterligere. Vi bygger regioner, der salongene kan dra fordeler av hverandre. Frisører kan jobbe i ulike salonger, og kunder kan få time der og når det passer dem.  Det er Tango man jobber i, og Tango som kunden besøker. Den merkevaren skal stå for noe, og gi trygghet for både ansatte og kunder.

- Vi har konsentrert oss om fire regioner, men med investeringskapital i ryggen kan det være vi tenker flere regioner. Vi vil uansett ikke ha «løse» salonger spredt rundt i Norge. Vi skal være synlige i hver region, og vi skal bygge et Tango-miljø.

- Jeg må også si at vi har en fantastisk ledergruppe, som har jobbet steinhardt for å nå de målene som ble satt. Jeg har derfor sterk tro på at de nye målene vi har satt oss også vil bli innfridd.


Bygger fagkompetanse

Tango jobber systematisk for å både utvikle og synliggjøre kompetanse. De har eget akademi, en god lærlingesatsning og bruker blant annet konkurransefrisering for å motivere og utfordre dedikerte fagfolk.

 - Vi skal skape stolthet for faget, vise de muligheter som er der. Lærlinger må komme raskt i drift så de ikke faller fra. Vi har ikke råd til å miste kompetanse, hverken i bedrift eller bransje. Vi har også tett samarbeid med leverandørene. Vi har ingen selg­ere i butikken, men «kompetansegivere». Vi styrer salgs­hyllene selv, så kan leverandørene bruke tiden til å gi frisørene god fag- og produktkunnskap.

- Alle ledere skal også bruke minst 20 % av tiden sin på medarbeiderutvikling. Det er viktig med målsetting, oppfølging og motivasjon.  På den økonomiske siden er det også sånn. Man må få forståelse for tall, vite hva de betyr, sette måltall per person, følge opp og gjøre raske grep hvis ting ikke blir som planlagt.

Tango jobber systematisk for å både utvikle og synliggjøre kompetanse. De har eget akademi, en god lærlingesatsning og bruker blant annet konkurransefrisering for å motivere og utfordre dedikerte fagfolk.

Merkevaren Tango

Tango har gjennom årene utviklet seg fra å være «småkjent» i Porsgrunn til å bli et navn og en logo folk legger merke til i flere byer og regioner. 

 - Vi har blitt en synlig merkevare, og vi jobber bevisst med digital kundekontakt så vi er den frisøren man husker og blir kjent med. Vi skal stå for profesjonalitet i alle ledd, men først og fremst god fagkunnskap og god kundebehandling, avrunder Kai Håkon Ytredal. 


Se video fra Prisfesten 2022

Tilbake
ANNET INNHOLD