Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Er det lov å ta av munnbindet nå?

NFVB får inn mange spørsmål om bruk av munnbind, særlig etter at FHI sa at bruken av munnbind nå kan tas ned nasjonalt.  

Det er i dag kun noen få kommuner i landet som påbyr bruk av munnbind i offentlige rom der man ikke kan klare å holde minimum en/to meters avstand over noe tid. Dette gjelder for eksempel i mange kjøpesentre, på offentlig kommunikasjon og i butikker. 

 

Siden frisør- og velværebransjen har sin egen Covid-19 forskriftsparagraf med tilhørende veileder fra FHI og lojalt følger denne, er bransjen unntatt for disse påbudene i sine lokaler. Unntakene er der kommunen i sine beslutninger spesifikt sier at det skal benyttes munnbind også inne i salongene.

 

Det er nesten umulig å klare å følge med på alle de kommunale særbestemmelsene, men pr. i dag er det så vidt vi har oversikt over, ingen kommuner som påbyr bruk av munnbind inne i salongen, bare inn i og ut av salongen om den ligger i publikumstrafikkerte områder.

 

Vi er i ferd med å revidere NFVBs smittevernguide (for medlemmer), og kalibrerer den nå med de siste forskriftsendringene med tilhørende råd. Vi venter blant annet på endelig beskjed om hvordan vi skal forholde oss til koronapass, vaksinerte og beskyttede kunder/ansatte.

 

Ny smittevernguide vil sendes medlemmene før måneden er omme, inkludert nytt markedsmateriale. 

 

Inntil vi kommer ut med guiden, er våre råd angående munnbind følgende: 

 

  • Følg fortsatt alle de nasjonale smitteverntiltakene; Hostehygiene, holde seg hjemme om syk, avstand. I tillegg må bransjens egne krav og regler rundt smittevern i salong alltid være etterfulgt.


  • Følg alltid med på egen kommunes beslutninger. De kan påby munnbind også i salongene om smittetrykket blir stort (svært sjeldent).


  • Start gjerne konsultasjonene med å avklare om kunden ønsker at frisør/hudpleier benytter munnbind. Det er en del kunder som føler seg utrygge hvis man ikke gjør det, selv om helsemyndighetene mener det er unødvendig.


  • For behandlinger med særlig tett kontakt over tid med kundens slimhinner (f.eks. ansiktsbehandlinger og barbering), anbefaler vi fortsatt bruk av munnbind for behandler!


  • I alle andre tilfeller er det nå opp til enkelte salong å bestemme om man skal benytte munnbind inne i salong eller ikke.  NFVB understreker imildertid viktigheten av forsiktighet og det å holde seg oppdatert på status i nærmiljøet;  Er smittetrykket fremdeles betydelig rundt salongen, kan munnbind være klokt å bruke i noen uker til.  


Spørsmål om korona? (lenker fra nfvb.no)


#TryggSalong #altblirbratilslutt #NFVB #sterkeresammen

 

 

 


 Tilbake
ANNET INNHOLD