Nå er det lov å servere kunder kaffe i salongen igjen! (Ikke selvbetjening) 
Nå er det lov å servere kunder kaffe i salongen igjen! (Ikke selvbetjening) 

Endringer i Covid-19 forskriften for frisør og hudpleie

Helsemyndighetene har med virkning fra 12. september gjort endringer i Covid-19 forskriften som gjelder vår bransje. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-09-16T15:20:40.0000000Z

Endringene er først og fremst en forenkling av forskriften og veilederen. NFVB har gitt medlemmene orientering på e-post, der endringene og konsekvensene for oss forklares.  Blant endringene er at det nå kan serveres kaffe o.l. til kundene. Men NB! Det strenge rengjøringsregimet videreføres stort sett som før.  Covid-19 forskriften er tydelig på dette:

Virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., må, for å kunne holde åpent, drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler.

NY FHI-veileder

Endringen i § 15 i covid-19-forskriften trådte i kraft 12. september.  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert smittevernveilederen for virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor helsetjenesten, som frisører, virksomheter som tilbyr kroppspleie mv. etter dette.

Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves, ved at noe av det som tidligere stod som krav i forskriften nå ligger som råd og anbefalinger i veilederen. Rådene er i stor grad de samme som i forrige versjon av veilederen.

NFVB vil også revidere sin guide, som sendes digitalt til alle medlemmer. 

Covid-19 forskriften

FHI-veilederen


Spørsmål om korona? Se her!


#sterkeresammen #TryggSalong #Altblirbra #viskalklaredettesammen #NFVB


Tilbake
ANNET INNHOLD