Digital landskonferanse!

Som tidligere informert om vil årets landskonferanse gjennomføres digitalt. Dette skjer fredag 9. oktober fra klokken 10.00 til 16.00. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-10-13T07:51:58.0000000Z

Saker til behandling

Hovedtemaet for konferansen er NFVBs fremtidige organisasjonsstruktur, med tilhørende saker som påvirkes av endringer i strukturen. Det er vedtak fra Landsmøtet 2019 som er førende


Bli med og påvirk din egen organisasjon!

Har du tanker og ideer til hvordan NFVBs organisasjonsstruktur bør rigges for framtiden for å:

  • Gi best mulig tjeneste til medlemmene
  • Ha politisk gjennomslagskraft
  • Ha et godt lokalt apparat

Da må du delta på årets digitale landskonferanse og bidra til det viktige arbeidet med å utvikle landets eneste organisasjon som jobber dedikert for frisør- og velværebransjen.


Gjennomføringen

Konferansen gjennomføres på plattformen Microsoft Teams. Har du ikke dette programmet på din maskin, trenger du ikke å gjøre noe. Bare vent på informasjon fra NFVB.

En av dagene før konferansen får alle påmeldte deltakere en e-post som inneholder link til konferansen og link til gruppediskusjonen. I tillegg vil man også motta en kort veileder for hvordan Microsft Teams fungerer, og hvordan møtet gjennomføres. Dere vil også motta endelig saksliste og tidsplan for møtet.

Møtet deles i seksjoner à 45 minutter, med ca 15 minutter pause i mellom. Det settes også av tid til lunsj i tilknyttning til tiden for gruppediskusjoner.

NFVB peker ut møteledere for hver av gruppene, som får ansvar for å styre diskusjonen og gi tilbakemelding til oss.

Her kan du lese forrige nettartikkel om landskonferansen.

Lokale diskusjoner

Laug og fylkeskontakter fikk i starten av september tilsendt materiell som skal benyttes til diskusjoner lokalt. Resultatet av diskusjonene skal leveres til NFVBs administrasjon for oppsummering innen 25. september.  Tilbakemeldingene presenteres under konferansen 9. oktober. 

Er det ikke et aktivt laug i ditt distrikt? Ta kontakt med NFVBs fylkeskontakt, så kan dere sammen finne en måte å engasjere og samle andre kollegaer til diskusjon og levering av resultatet fra deres diskusjoner til NFVBs administrasjon.


Deltakelse og påmelding

Alle NFVBs medlemsbedrifter kan delta på konferansen, og det er gratis å delta.

Påmeldingsfrist: Søndag 4. oktober.

Tilbake
ANNET INNHOLD