NFVBs LANDSKONFERANSE 2020

Med bakgrunn i situasjonen koronapandemien har skapt så har NFVBs styre besluttet å gjennomføre årets landskonferanse digitalt. Dette skjer fredag 9. oktober.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-10-09T15:22:30.0000000Z

Gjennomføringen

For at flest mulig skal kunne delta, og for å skape lokalt engasjement vil konferansen bestå av to trinn:
- Første trinn består av lokale, fysiske møter i regi av laug/fylkeskontakter i september, hvor det skal diskuteres saker som er sendt ut fra NFVB.
- Neste trinn er selve konferansen 9. oktober, hvor det igjen blir lokale fysiske møter i regi av laug/fylkeskontakter i kombinasjon med det digitale møtet som styres fra NFVB sentralt.

Resultatet av de lokale diskusjonene blir presentert, og så blir det mulighet for å sende inn skriftlige spørsmål som styret/administrasjonen svarer på eller tar med seg i det videre arbeidet fram mot Landsmøtet.

 

Der det ikke er et aktivt laug kan medlemsbedriftene gå sammen og lage lokale møter på samme måte som møtene i laugsregi. Dere må da utpeke en kontaktperson som blir bindeleddet mellom det lokale møtet og NFVB sentralt.

For at konferansen skal fungerer best mulig, og for å få et godt resultat av diskusjonene, vil det i forkant av landskonferansen avholdes et digitalt møte for representanter for hver lokale gruppe. Det digitale møtet avholdes 1. september.  Der vil NFVBs styre og administrasjon også delta.

 

Saker til behandling

Hovedtemaet for konferansen er NFVBs fremtidige organisasjonsstruktur, med tilhørende saker som påvirkes av endringer i strukturen. Det er vedtak fra Landsmøtet 2019 som er førende. I tillegg har erfaringer gjort gjennom koronakrisen synliggjort flere områder med behov for endring.

 

Deltakelse og påmelding

Alle medlemsbedrifter i NFVB inviteres til å stille med sin representant på konferansen, og i møtene i forkant. Påmelding til konferansen legges ut på våre nettsider, og deltakelsen er denne gangen gratis.  Det er mulig å delta både direkte digitalt i det nasjonale møtet, og i lokalt fysisk møte i kombinasjon med det nasjonale digitale møtet.

 

Bli med og påvirk din egen organisasjon!

Har du tanker og ideer til hvordan NFVBs organisasjonsstruktur bør rigges for framtiden for å:

  • Gi best mulig tjeneste til medlemmene
  • Ha politisk gjennomslagskraft
  • Ha et godt lokalt apparat

Da må du delta på årets digitale landskonferanse og bidra til det viktige arbeidet med å utvikle landets eneste organisasjon som jobber dedikert for frisør- og velværebransjen.

Tilbake
ANNET INNHOLD