Det vil være en gradvis åpning etter lockdown. Mange bedrifter vil oppleve at permitteringer må forlenges eller endres. Husk å melde fra om dette.
Det vil være en gradvis åpning etter lockdown. Mange bedrifter vil oppleve at permitteringer må forlenges eller endres. Husk å melde fra om dette.

Utvide eller forlenge permitteringer – husk nytt varsel!

Advokatene i NHO Service og Handel har fått mange spørsmål knyttet til permittering, og særlig aktuelle problemstillinger nå er utvidelse og forlengelse av permittering. Virksomheten kan utvide eller forlenge permitteringer forutsatt at det fortsatt er saklig grunn til å permittere den ansatte.  

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-04-17T07:01:23.0000000Z

Forlengelse

En permittering kan forlenges innenfor fristen på totalt 26 uker i løpet av de siste 18 måneder.  Hvis permitteringen er gitt "inntil videre", men var ventet å være kortvarig, vil permitteringen forlenges uten nytt varsel.  Det anbefales likevel en ny drøftelse med tillitsvalgte.

Dersom permitteringens varighet uttrykkelig er angitt til en bestemt dato eller et bestemt antall dager/uker, vil det trolig være nødvendig med en ny drøftelse med de tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelsen med 14 (evt. 2) dagers frist.

Se mal for varsel om forlengelse av permittering her (krever innlogging).


Utvide permitteringsgrad

Permitteringer kan også utvides i prosent, f.eks. fra 50 % til 100 %.

En utvidelse av permitteringsgraden vil trolig kreve nytt møte med tillitsvalgte og et nytt varsel med 14 (evt. 2) dagers frist, jf. Hovedavtalens kap. VII.

Se mal for varsel om utvidelse av permittering her (krever innlogging).


Arbeidsgiverperiode i henhold til permitteringslønnsloven

I begge tilfeller har man allerede betalt full arbeidsgiverperiode i henhold til permitteringslønnsloven. NHOs vurdering er derfor at en utvidelse eller forlengelse ikke vil utløse en ny arbeidsgiverperiode.

Tilbake
ANNET INNHOLD