Plakater i mange varianter, tiltaksguide, sjekkliste, egenerklæring og ikke minst et e-læringskurs har bidratt til koronakunnskap i salongene.
Plakater i mange varianter, tiltaksguide, sjekkliste, egenerklæring og ikke minst et e-læringskurs har bidratt til koronakunnskap i salongene.

Koronakunnskap fra NFVB

NFVB har utviklet praktiske smittevernverktøy for sine medlemsbedrifter, som e-læringskurs, tiltaksguide, sjekkliste og plakater til salongene. Dette har blitt veldig godt mottatt, og bidratt til en trygg gjenåpning.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-08-12T12:47:37.0000000Z

NFVB har hatt et konstruktivt samarbeid med helsemyndighetene og fagforeningen i tiden fra lockdown til gjenåpning. Det har vært et viktig arbeid for utarbeidelsen i selve utformingen av helsemyndighetenes forskrift, og for utforming av veiledere med mere for praktisk gjennomføring av forskriften.

 

Forskriften

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet definerer i §15 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. Der heter det blant annet at virksomheten skal sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legge til rette for at de ansatte kan overholde plikter som følger av tiltakene. 

Kunnskap er nøkkelen til trygg salong, for både kunder og ansatte.

 

E-læringskurs

NFVB har i samarbeid med Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF) og OsloMet utviklet et e-læringskurs i grunnleggende smittevern. E-læringskurset er et viktig smitteverntiltak og inngår som en del av NFVBs standard for TRYGG SALONG. Det utstedes diplom til den enkelte etter gjennomført bestått kunnskapstest.
Dette kurset er gratis for medlemmer, men tilbys også ikke-medlemmer til kr 300 per deltaker.

 

Tiltaksguide

Tiltaksguiden fra NFVB og FFF

Det er bedriftens ansvar i henhold til Helsedepartementets nye forskrift å påse at ansattes og kunders smitterisiko for koronavirus minimeres. Den enkelte bedrift MÅ iverksette rutiner og kartlegge risikopunkter i sin virksomhet for å ivareta ansatte og kunder. NFVB har sammen med FFF utviklet en praktisk tiltaksguide: "Begrensning av koronavirus – Tiltak smittevern og hygiene for frisør- og velværebransjen".

Denne guiden legger seg på et litt høyere nivå enn krav i forskriften, fordi både NFVB og FFF ønsker en god standard for Trygg Salong!  

 

Sjekkliste

Bedriften skal dokumentere at den har betryggende rutiner og at ansatte i virksomheten har gjennomført opplæring. Sjekklisten hjelper leder og ansatte til å etablere gode smittevernrutiner.

 

Egenerklæring

Myndighetene gir klar melding om at man ikke skal komme i salongen med covid-19 symptomer. Samtidig skal alle kunder registreres med kontaktinfo for eventuell smittesporing.  Hvis man ikke har denne informasjonen og erklæringen digitalt ved timebestilling, anbefales NFVBs skjema.

 

Informasjonsplakater

NFVB ønsker at medlemssalongene gir kundene god informasjon om hva Trygg Salong innebærer. Plakater med ulik tekst og illustrasjon er sendt digitalt i print/trykk-format (pdf) og til digital bruk (jpeg) - se eksempler under.  Vi har registrert at dette har blitt gjort godt synlig på forskjellig vis ute i salongene.


Ikke fått verktøyene?

Medlem, men ikke mottatt guiden, sjekklisten, egenerklæringen eller informasjonsplakatene? Dette har blitt sendt ut i flere omganger, så kanskje en e-post ikke har nådd frem til deg. Hvis du ønsker noe sendt på nytt, så send melding til post@nfvb.no


Plakat hudpleie velvære © NFVB
Plakat kombi © NFVB
Plakat Hjelp oss å hjelpe © NFVB
Sjekkliste side 1 © NFVB
Egenerklæring salongkunder © NFVB


Tilbake
ANNET INNHOLD