Svenneprøven

Svenneprøven skal avlegges når læretiden er fullført, og senest to måneder etter at den er avsluttet.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-08-19T11:16:09.0000000Z

Svenneprøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen i VG3  og består av fire deler:

  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid


Hvis lærlingen ikke består fag- eller svenneprøven, kan han/hun avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangsprøve. Dersom både lærlingen og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Før lærlingen kan avlegge fag- eller svenneprøven må han/hun som hovedregel ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2 som fører fram til lærefaget. I særløpsfagene er det ikke Vg2 i skole, så han/hun må da følge opplæring i både programfag og fellesfag i løpet av læretida, og han/hun må ta nødvendige eksamener før han/hun kan avlegge fag- eller svenneprøven.

Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

 

Planlegging og gjennomføring av svenneprøven

Svenneprøven skal utarbeides i et samarbeid mellom prøvenemnd, opplæringsbedrift og lærling. Innholdet i prøven tilpasses opplæringsbedriftens hovedproduksjon, det vil si den type kunder og det markedet opplæringsbedriften er i.

Dette er de viktigste punktene:

  • Svenneprøven skal gjennomføres på to dager, sammenhengende og uten opphold
  • Prøven med konkrete oppgaver kan ikke gjøres kjent for kandidaten før prøvestart, altså første prøvedag.
  • Forberedelsene til prøven, herunder utarbeidelse av arbeidstegninger og skisser, kan ikke påbegynnes før prøven er igangsatt.

Se eksempel på svenneprøve her

Les også:Veier fram til svennebrev i frisørfag


Nyttige verktøy

Her finner du nyttige skjemaer og logger for å følge opplæringen.

Skjema: Prosedyre for opplæring i bedrift

Logg: Underveisvurdering

Logg: For kompetansemål

Skjema: Samtale om annet

Eksempel på svenneprøve

Tilbake
ANNET INNHOLD