Foto: NFVB
Foto: NFVB

Fordelsbeskatning av personalgoder (rabatter)

Regjeringen foreslår nye regler for fordelsbeskatning i Statsbudsjettet 2019. NFVB har grunn til å tro at disse vil implementeres 1.1.2019

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2018-11-29T11:27:38.0000000Z

Fra 1. januar 2019 vil det komme nye regler for å regulere personalrabatter.


Rabatten skal settes lik omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet, og rabatten kan ikke overstige 50 % av omsetningsverdien. I forkant av statsbudsjettet for 2019 er det ventet på en beløpsgrense for hvor mye som kan mottas skattefritt. Regjeringen foreslår nå å sette denne grensen til kr 7 000. Verdier som overstiger dette beløpet skal altså anses som skattepliktig.


Husk forøvrig at aktiviteter som vurderes nødvendige for å holde kvalitet og kompetanse tilfredsstilende i salong, ikke er å regne som naturalytelser og derfor ikke skal innrapporteres. Dette gjelder også når man øver på hverandre. Ved ettersyn må man da kunne argumentere for at dette er faktiske behov, og at bruk av ansatte som modeller er en naturlig del av trening og kompetanseheving. 

Tilbake
ANNET INNHOLD