- Vi opplever at samarbeidet med omkringliggende klinikker er avgjærende for elevenes opplevelse av hvordan det er å jobbe i en klinikk, sier Karianne Engebakken, Storhamar vgs.
- Vi opplever at samarbeidet med omkringliggende klinikker er avgjærende for elevenes opplevelse av hvordan det er å jobbe i en klinikk, sier Karianne Engebakken, Storhamar vgs.

Vi trenger gode praksisplasser

 - Jeg vil oppfordre hudpleieklinikker rundt om i landet til å jobbe sammen for å sikre elevene gode, tilpassede praksisplasser. Som utdanningsinstitusjon er vi også avhengig av gode tilbakemeldinger på hva bransjen ønsker seg, så vi kan tilpasse utdanningen til klinikkenes behov, sier Karianne Engebakken, faglærer og kontaktlærer Hudpleiefag, Storhamar vgs.

 - For vår del har vi et godt samarbeid med klinikker i vårt nærområde her på Hamar, så vi er godt dekket med praksisplasser. Men det er ikke situasjonen alle steder, så jeg vil oppfordre hudpleiebransjen til å stille gode praksisplasser tilgjengelig så vi sikrer kvaliteten på ferdig utdannede elever, sier Karianne Engebakken.

Den viktige forberedelsen

Storhamar vgs. er en skole med 450 elever, så skolen kan by på et bredt utdanningsprogram. Hudpleielinjen er lagt under Helse og oppvekst, og søknadene har vært jevnt gode gjennom de siste årene forteller Karianne.

 - På Vg2 har vi 16 elever i år og på Vg3 ni elever.  16 elever er full klasse, så det er vi fornøyd med. Noe frafall vil det alltid bli, når elevene gjør seg kjent med hva det i praksis vil innebære å jobbe som hudpleier tett på kunder.  Men vi ønsker å forberede elevene på hva som venter dem, og jeg vil rette en takk til det gode samarbeidet med klinikkene i vårt nærområde. - For vår del er dette viktig. Som en offentlig skole er vi avhengig av motiverte elever for å hevde oss i konkurransen med privatistskolene. Når man er villig til å betale 100.000 for å ta en ettårig utdanning på en privatistskole, sier det seg selv at man i utgangpunktet må være motivert.

Positiv til fagbrev

Karianne Engebakken har fulgt med på debatten om fagbrev for hudpleiere, og hun synes dette er en god idé, selv om det ble tommelen ned fra Kunnskapsdepartementet i denne runden.

 - Fagbrev vil bidra til å øke kvalitet og seriøsitet i bransjen. Læretiden vil også føre til en realistisk opplæring og en gradvis tilnærming til yrket. Det at elevene går inn i en lærlingordning og får et avsluttende fagbrev ser jeg som positivt både for salongene og elevene. Det blir spennende å følge med på dette videre.


Carina Dahl Aspeli:

  - Vi har et brennende hjerte for utdanning  

 - På det meste har vi hatt åtte forskjellige elever på fem ulike dager i uken. Vi samarbeider med både offentlige og private skoler, både lokalt og i andre deler av landet. Vi ønsker at ungdom og elever skal få så mye innblikk i faget som mulig når de er hos oss. 

 - Rent praktisk får elevene beskjed om å sende oss en søknad for å være i praksis, fordi dette er første steg inn i arbeidslivet. De skal skrive litt om seg selv og sende med et bilde, så alle våre ansatte vet hvem de er og kan forberede seg på å ta dem godt imot, forteller Carina Dahl Aspeli.


Praktisk samarbeid med skolen

Carina påpeker at samarbeid med skolen er avgjørende.

 - I samråd med skolen blir vi enige om hvilke oppgaver elevene kan ha, slik at de er forberedt på hva de kan forvente. En praksisperiode hos oss kan bestå av å lære seg enkle behandlingsteknikker, øve på hverandre, lage egne prosedyrer som for eksempel en håndbehandling som kan tilbys kunder som venter på behandling. 

 - Vi tilrettelegger for å kunne observere behandling på kunder i behandlingsrommet. Lar dem lære å være med på kundemottak. Avhengig av årstid lager de ulike events. Elevene gis også forefallende oppgaver, som bretting av håndklær og rydding i hyller. Vi vil at de skal se helheten etter en periode hos oss.

 - Vi har tett samarbeid med skolen, både på telefon og mail. Læreren kommer innom i løpet av praksisperioden, og vi fyller ut et evalueringsskjema etter perioden, opplyser Carina Dahl Aspeli.

Vi rekrutterer ofte fra skolene, og vi synes det er nyttig å bli kjent gjennom en praksis­periode, sier Carina Dahl Aspeli.

Tilbake
ANNET INNHOLD