NFVBs styre, regionansvarlige, laugsrepresentanter og andre ledere fra medlemsbedriftene møtes til fruktbare diskusjoner på årets landskonferanse. NFVBs styre i perioden 2023 – 2025 er Julie Rismoen, Guri Elisabeth Andreassen, Aksel Reksten, Espen Sævold, Lisa Fosseli Bjorvand, Gunn Hege S. Sirevåg og Carina Dahl Aspeli.
NFVBs styre, regionansvarlige, laugsrepresentanter og andre ledere fra medlemsbedriftene møtes til fruktbare diskusjoner på årets landskonferanse. NFVBs styre i perioden 2023 – 2025 er Julie Rismoen, Guri Elisabeth Andreassen, Aksel Reksten, Espen Sævold, Lisa Fosseli Bjorvand, Gunn Hege S. Sirevåg og Carina Dahl Aspeli.

NFVBs landskonferanse 2024: Innsikt, utfordringer og muligheter

Fredag 8. mars avholder NFVB årets landskonferanse der to store bransjeundersøkelser presenteres og diskuteres. Tema for konferansen er ny innsikt, utfordringer og muligheter. Her møtes bransjens engasjerte bedriftsledere for å gi innspill til NFVBs veivalg og prioriteringer. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-06-13T16:20:55.0000000Z

Landskonferansen er en rådgivende arena, der medlemsbedriftene sammen med NFVBs styre, tillitsvalgte og administrasjon bruker enorm samlet bransjekunnskap og diskuterer hva NFVB bør, må og skal arbeide med på både kort og lang sikt. 

Fremtiden er NÅ!

Som medlem i NFVB har du en unik mulighet til å påvirke, både gjennom innspill til organisasjonens tillitsvalgte og ikke minst hvordan du og din bedrift jobber i hverdagen. Alt NFVB har på agendaen har betydning for bransjens fremtid – og din bedrift. NFVB jobber etter en langsiktig plan, og er nå inne i den siste delen av nåværende strategiplan. Det er tid for å se fremover, og vi trenger deg til å sikre retning.  Årets landskonferanse er en arena for fruktbare diskusjoner, og peker retning for beslutninger og valg som gjøres på landsmøtet 2025.

 

 

OBS! Påmeldingsfristen har utløpt, men vi oppfordrer til at du eventuelt gir innspill til din NFVB regionkontakt eller til laugets oldermann. 


NFVB Landskonferanse 8. mars

Tidsplan

09:00 Registrering

09:30 Velkommen til Landskonferansen v/president og direktør

10:00 FAFO-rapporten– den store frisør- og velværeundersøkelsen  

11:45 NFVB-omdømmeundersøkelse – nøkkelfunn 

13:45 Landslaget – konkurranser som rekruttering

14:30 Gruppediskusjoner – strategisk vektlegging av funnene i FAFO-undersøkelsen  

15:30 Gruppediskusjoner – strategisk vektlegging av funnene fra omdømmeundersøkelsen 

17:30 Avslutning 

19:30 Middag


NFVB Regionansvarlige: Et veldig viktig nettverk

NFVB har bygget ut organisasjonen med regionansvarlige i hvert fylke. Disse ressurspersonene skal ha godt samspill med blant annet NHOs regionkontor og ulike opplæringskontor. Med sterkt engasjement for fag og bransje vil de regionansvarlige være et svært viktig nettverk for NFVB.  

NFVBs regionansvarlige vil samles under årets landskonferanse og følge opp med egne møter for å diskutere konkrete aktiviteter i den kommende perioden.


Bruk nettverket ditt. NFVB regionansvarlige 2024 er: 


Agder

Thora Margrethe Hagen, Klinikk Matis as 

Eva K Moi Skøie, Majas Salong AS

Arktis

Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS 

Hanna Birgitte Norberg, Studio 5 AS 

Innlandet

Trine Nygård, Zik Zak Frisører AS 

Øystein Kleppe, Kleppe frisør AS

Pernille Bræin Klette, Mamselle Frisør AS

Møre og Romsdal

Merethe Kjellnes, Zikk Zakk Frisør AS

Merete Mikkelsen, Hårlokken AS

Monica Aambakk Engset, Pitings Frisør AS

Nordland

Lisbeth Hanssen, Syvende Himmel AS 

Gina Pedersen Stake, Stil Frisør AS

Oslo /Akershus

Doan Minh Peter Tran, Doan Hair AS

Rogaland

Erland Alfsvåg Hoholm, Adam og Eva Stavanger 

Gro Ravndal Bruarøy, Topp til tå velvære AS

Trøndelag

Silje Jonassen, PåHåret Solsiden 

Siv Oldervik, Stas Hår og Bryn AS

Vestfold og Telemark

Tine Jeanette Engø, Bibbis Frisør

Vestland

Birgitte Haugland, Idol Frisør AS

Evy M Lunde, Capilli Frisør AS 

 

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD