Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen
Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen

Hva kjennetegner de mest lønnsomme salongene?

 - Etter å ha arbeidet med bransjen i 20 år ser jeg noen klare trekk hos de som lykkes økonomisk. De beste setter utvikling og læring høyt på agendaen, selv når det er krevende økonomiske tider.

Ledere som skjønner at medarbeiderengasjement påvirker kundeopplevelser, og dermed økonomiske resultater, har det beste utgangspunktet. Når du som leder tar inn over deg  dette, vil du forstå at lederskap er et eget fag som du kan utvikle gjennom trening og påfyll.


Vær sulten på selvutvikling

De beste lederne er de som er mest sultne på å utvikle seg selv for å være en god og tydelig leder for sine medarbeidere.  Av alle faktorer som påvirker en medarbeiders engasjement for jobben sin står du som leder for inntil 70 % av alle årsaksforklaringene. 

Godt lederskap reduserer sykefravær, øker motivasjon og kvalitet i arbeidet. Over tid er det ikke vanskelig å forstå at dette har stor innvirkning på lønnsomheten i salongen/klinikken. På lederprogrammet trener vi på det vi vet påvirker disse områdene.  


De beste lederne

Her er noen trekk hos de beste lederne som vi trener på å utvikle:

De kommuniserer og coacher frem tydelige mål­settinger, både teammål og individuelle mål.

De setter av tid i kalenderen til å følge opp og inspirere hver enkelt medarbeider.

De bygger teamfølelse og et godt miljø for å lære av beste praksis.

De legger til rette for at den enkelte medarbei der utvikler høy grad av selvstendighet. 

De er flinke til å skape et trygt og godt miljø for å gi tilbakemeldinger på den jobben den enkelte gjør. 


Krevende – men veldig lønnsomt

De som deltar på lederprogrammet erkjenner at de er viktige for utvikling av salongen/klinikken, og er villige til å dele erfaringer og lære av andre. Om du ikke har tro på at kursavgiften og tiden du setter av blir tilbakebetalt med en betydelig økonomisk utvikling, skal du ikke delta.  Da er du ikke villig nok til å ta fatt på din egen utvikling hardt nok. 

Erfaringene fra de som legger inn innsats på dette programmet, er at de får gevinst langt over investeringen, både personlig og i lønnsomhet! Både på kort og lang sikt. 

 

Om du er nysgjerrig på dette, ta gjerne kontakt med meg på ais@getleadingedge.com

NFVB Lederprogram

Har du lyst til å utvikle deg som leder, løfte bedriften din og øke lønnsomheten?  NFVB Lederprogram gir deg kompetanse, verktøy og personlig coaching. Kull 9 startet 16. april 2024. Kull 10 planlegges for oppstart etter sommeren.


Skreddersydd for bransjen  

Gjennom fysiske og digitale samlinger, coaching og oppfølging underveis får du konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder.  Det er en investering som vil synes på bedriftens bunnlinje!

Eiere og ledere i NFVBs medlemsbedrifter deltar her i et utviklingsprogram tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. Programmet passer perfekt for ledere i både frisør- og hudpleiebedrifter. Vi har mange felles rammer og utfordringer, og kan inspirere og lære av hverandre. 


Personlig program

Programmet ledes av Alf Inge Cleve-Stiansen, som har bred erfaring fra coaching og lederutvikling i frisør- og hudpleiebransjen.  Han vil starte med individuell analyse og gjennomgang av hver enkelt deltakers bedrift. Fellessamlingene har en praktisk tilnærming og progresjon, med konkrete, individuelle handlingsplaner mellom hver samling.  Gjennom hele programmet jobbes det med person- og bedriftscase.  


Løfter

Deltakerne som følger hele programmet og utfører oppgavene vil få stort utbytte av lederprogrammet.

→ Du vil føle seg tryggere i lederrollen.

→ Du vil få konkrete verktøy og metoder for enklere å fylle lederrollen.

→ Du vil sammen med sine medarbeidere skape  bedre økonomiske resultater.

→ Du vil treffe andre ledere og skape gode fremtidige relasjoner.

→ Du vil oppleve mye moro på veien - å utvikle seg skal være gøy og spennende! 

 

Inkludert i programmet

→ 9 hele kursdager (5 samlinger)

→ 4 seanser à 30 min. med individuell ledercoaching per telefon, fordelt utover i programmet

→ 2 digitale seanser

→ 2 lederevalueringer

→ Tilgang til e-læringsplattform for materiell, filmer, webinarer, diskusjon, deling av erfaring og kunnskap

→ Dagpakker, konferansefasiliteter (lunsj, kaffe m.m.)

→ Avsluttende festmiddag etter siste kursdag

→ Lederutviklingsprogrammet gir en NFVB ledersertifisering. 

 

NFVB Lederprogram Kull 9

Oppstart/Samling 1: 16. - 17. april 2024

Avslutning/Samling 5: 24. oktober 2024

Sted:  Scandic Lillestrøm

Pris per person: 32.900 eks. mva.

Påmeldingfrist er utløpt 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD