NFVB vil fortsette å jobbe hardt for å være en tidsaktuell bransjeorganisasjon, en sterk medspiller som står i sentrum av bransjeutviklingen. Vi skal utfordre oss selv og være innovative i vår hverdag. Vi må fortsette å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler, samtidig som vi gir en førsteklasses medlemsopplevelse.
NFVB vil fortsette å jobbe hardt for å være en tidsaktuell bransjeorganisasjon, en sterk medspiller som står i sentrum av bransjeutviklingen. Vi skal utfordre oss selv og være innovative i vår hverdag. Vi må fortsette å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler, samtidig som vi gir en førsteklasses medlemsopplevelse.

Tryggere - sterkere - SAMMEN

- Det var en stor glede for meg å ønske velkommen til NFVBs landsmøte i mars.  Den landsmøteperioden vi har lagt bak oss, det vil si 2021-2023, har vært utfordrende og krevende, men jeg opplever at vi har stått sammen gjennom tøffe tider, og det har gjort oss sterkere som organisasjon og som bransje, sier NFVB president Espen Sævold.

 

Da vi trodde at pandemien var over og vi var tilbake til normalen, kom det krig, høye strømpriser, høye renter, prisstigning og høyt sykefravær. Pandemien påvirket også vår organisasjon. Det er krevende å måtte avlyse, endre og digitalisere etablerte møteplasser.  Jeg vil takke alle medlemmer, alle tillitsvalgte i organisasjonen, og en særskilt takk til administrasjonen, for deres innsats og støtte gjennom alle utfordringer.


Politikk og arbeidsgiveri og sånn…

Som organisasjon har NFVB gjennomgått en betydelig utvikling de siste årene. Vi har jobbet etter strategien som ble besluttet i 2017. Det at NFVB er en arbeidsgiverorganisasjon og en bransjeorganisasjon er krevende og setter oss til tider i spagaten. Vi har hovedfokus på politikkutvikling og arbeidsgiveri, men også på bransjeutvikling og organisasjons­utvikling. Vi har jobbet på en ny måte med målorientering, og prosessene har vært viktige læringsarenaer. Vi involverer medlemmer og forankrer beslutninger. Ansvarliggjøring i alle ledd.  Dette har ført til at organisasjonen har modnet betraktelig, og vi jobber nå med utviklingsprosjekter på en helt annen måte enn vi gjorde i 2017. Vi jobber med mye høyere kompetanse og større modenhet.


Nye utfordringer – ny kunnskap

Ved starten av en ny landsmøteperiode skal styret på vegne av medlemmene prioritere våre utfordringer og NFVBs ressurser til å jobbe med disse.  For å ta gode og riktige beslutninger trengs mest mulig faktakunnskap. Nå har NFVB igjen engasjert forskningsstiftelsen Fafo for å lage en ny, omfattende bransjeundersøkelse. De første resultater fra denne ble presentert på landsmøtet, og den vil etter planen ferdigstilles til sommeren.

Det er spennende å få faktatall på hvordan bransjen har utviklet seg, og hva dette betyr for bransjens utfordringer – og NFVBs arbeid. Jeg ser blant annet tre utfordringer som jeg trenger mer fakta om, og vi må etablere enn felles forståelse for i fremtiden:

 1. Arbeidskraft

 2. Opplæring

 3. Driftsformer

 

Arbeidskraftparadokser

Det er et paradoks at det mange steder er både overetablering av salonger og klinikker, samtidig som det kan være økt etterspørsel etter våre tjenester, men ikke nok ansatte til å møte behovene til alle salongene og klinikkene som er etablert. Lønnen oppfattes som lav i bransjen, samtidig som mange overbyr hverandre i kampen om arbeidskraften. Dette er en kompleks problemstilling som krever grundig analyse og tiltak for å løse.

Jeg er også spent på hvordan det vil gå med rekrutteringen til bransjen. Det er jo ikke tvil om at det har vært en betydelig nedgang i søkere til både hudpleie og frisør de siste årene.


Opplæring og erfaring

Hvorfor er det slik at strykprosenten på frisørenes svenneprøver stiger? Hvis salongen mangler bemanning, burde man virkelig investere tid og krefter på å få lærlingen godt forberedt på arbeidshverdagen og svenneprøven. Eller er det slik at emnene vi har tatt inn som lærlinger ikke evner å bli trygge og gode fagutøvere? Eller er ikke opplæringen tilstrekkelig tilpasset lærlingenes individuelle behov og forutsetninger?

Selv om lærlingene får god opplæring og oppfølging fra instruktørene sine, kan det være at de ikke har tilstrekkelig erfaring eller kompetanse til å bestå svenneprøven på første forsøk. Svenneprøven kan også ha blitt endret eller oppdatert på en måte som gjør det vanskeligere for lærlingene å bestå den. Det hele koker uansett ned til at vi må håndtere de folkene vi ansetter på beste måte, og skape et trygt og godt forberedt løp frem til svenneprøven.


Drift, rammevilkår og bransjeutvikling

Stolleie/stolutleie er ofte et ganske heftig diskusjonstema. Det er flere fordeler og ulemper for bransjen, bedriften og enkeltpersonene i forholdet til denne driftsformen. Alle argumenter for det ene har tilsvarende motargumenter for det andre.  Jeg tror NFVB sin rolle i dette må være å se på om det er urettferdighet i rammevilkårene, og hva vi kan eller skal gjøre med det.  Det er jo tross alt en lovlig driftsform, og NFVB har ikke tradisjon for å blande seg i organiseringen av medlemmenes bedrifter, men passe på at alle har rettferdige rammevilkår.


Beauty is Business

I mars arrangerte NFVB eventet Beauty is Business, med NM, seminarer, minimesse og ikke minst den store Prisfesten, hvor vi feirer hverandre slik alle fortjener det. 

Gratulerer til alle konkurransedeltakere i NM og Årets Frisør – dere er alle vinnere, med økt fagkunnskap og bedre kundeattraktivitet. Men selvfølgelig et ekstra klapp på skulderen til alle vinnere. Dere har nå status som bransjens fyrtårn og ambassadører.

Bransjen trenger folk som viser den energien og de mulighetene som finnes i faget. Dette er fantastisk omdømmebyggende, og viktig for å både rekruttere og beholde flinke fagutøvere.


Førsteklasses medlemsopplevelser

NFVB vil fortsette å jobbe hardt for å være en tidsaktuell bransjeorganisasjon, en sterk medspiller som står i sentrum av bransjeutviklingen. Vi skal utfordre oss selv og være innovative i vår hverdag. Vi må fortsette å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler, samtidig som vi gir en førsteklasses medlemsopplevelse.

 

Takk for tilliten!

Til slutt vil jeg takke for tilliten for gjenvalget som president. Jeg går nå inn i min siste periode, og det gjør jeg med optimisme for bransjens fremtid. Vi har vist at vi kan overvinne store hindringer - sammen.  Jeg ser frem til å fortsette å jobbe sammen med dere alle, for å utvikle og styrke vårt fellesskap. 

 

Ha en riktig god sommer, alle sammen!

«Bransjen trenger folk som viser den energien og de mulighetene som finnes i faget. Dette er fantastisk omdømmebyggende, og viktig for å både rekruttere og beholde flinke fagutøvere»  Foto: Natalia Pipkina

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD