Nøkkelen til suksess. Skal man lykkes handler det om å ha fokus på rebooking og anbefalinger.
Nøkkelen til suksess. Skal man lykkes handler det om å ha fokus på rebooking og anbefalinger.

Nye bransjetall: Marginer under press krever større
lønnsomhetsfokus

 - Hvordan var 2022 sammenlignet med 2019, tiden før nedsteng-inger og permitteringer? Hvordan har inflasjon, strømkrise og et stramt arbeidsmarked påvirket bransjen? Vitec Fixit Systemer har sett på nøkkeltall hos sine salongkunder.

 - Vi ser at inflasjonen bremser veksten og setter press på marginene. Våre tall viser også at driftsresultatet før avskrivninger har sunket fra 5 % i 2019 til 4 % i 2022. Resultatgraden er redusert fra 3 % til 2 %. Bruttofortjenesten fra varesalget er sunket fra 50 % til 45 % i samme periode. Varekostnaden i prosent av varekjøp er økt fra 50 % til 55 %, mens personalkostnadene i prosent av behandlingsinntekter viser en svak økning, dvs. 1 %, fremholder markedssjef Christine Hauge Simonsen i Vitec Fixit- Systemer. 

 - Med lønnsoppgjøret friskt i minne blir det spennende å se hvor stor prisøkning kundene tåler, og hvor mye lønnsjusteringer som må til for å beholde ansatte, legger hun til.


Kundevaner i endring?

Ifølge tallene fra Vitec Fixit Systemer lå antall kundebesøk i salongene 9 % lavere i 2022 enn i 2019. Det tilsvarer i snitt 500 færre kundebesøk per salong.

 - Det er i seg selv ikke urovekkende, fordi omsetningen i salongen er relativt stabil, noe som kan tilskrives justerte priser. Men det som er bekymringsverdig er at produktsalget er synkende, fra 16 % i 2019 til ca. 13,5 % i 2022, kommenterer Christine Hauge Simonsen.


Effektiv salongdrift gir resultater

 - Vi har foreløpig ingen tall på hvordan det ser ut så langt i 2023, men vårt mål er at vi skal hente ut en markedsrapport 1-2 ganger i året. Rapporten for første halvår vil trolig være klar i september. Foreløpig kan det se ut som om salonger som driver profesjonelt, og har effektiv salongdrift, klarer seg fint, sier Christine Hauge Simonsen.

Christine Hauge Simonsen mener det er potensiale for å bedre lønnsomheten ved å sette fokus på nøkkelfaktorer. 

Hva skal til for å lykkes?

 - Skal man lykkes handler det om å ha fokus på rebooking og anbefalinger. Få ansatte til å tørre å foreslå ny time og våge å anbefale produkter og behandlinger til hver kunde som kommer inn i salongen. Det er nok en akilleshæl, det kan se ut som om mange salonger og medarbeidere ikke utnytter potensialet som ligger i dette. 


Bruk mulighetene!

 - Ellers er det nok mye psykologi som spiller inn, spesielt når det gjelder konkurransen fra netthandel. Når medarbeidere mener at «alle handler på nettet», kan dette bli en selvoppfyllende profeti. Jeg mener at mange salonger undervurderer potensialet for mersalg og betydningen av å holde fokus på produktsalg i salongen, og mellom salongbesøkene. Her finnes det mange spennende muligheter til hvordan salongene kan utnytte digitale verktøy for å kommunisere og være synlig på kundens mobil mellom salongbesøkene. 

 - Mitt råd er: Vær kundens personlige stylist, gi profesjonelle råd, avrunder Christine Hauge Simonsen.


Tilbake
ANNET INNHOLD