Gro Ravndal Bruarøy brenner for en profesjonalisering av bransjen, og har engasjert seg blant annet som regionansvarlig i NFVB. <br/>
Gro Ravndal Bruarøy brenner for en profesjonalisering av bransjen, og har engasjert seg blant annet som regionansvarlig i NFVB.

Bransjeutvikling er en hjertesak

Livet som kombinert terapeut og bedriftsleder er krevende og leder fort til tidsknapphet.  Bransjen har mange utfordringer, men det er en ting som gjelder:  - Skaff deg kunnskap – og del den, sier Gro Ravndal Bruarøy, Topp til tå Velvære på Bryne.

Bransje- og bedriftsutvikling henger sammen, og uansett handler det om mennesker. Hva tenker du om det personlige ansvaret alle har, og hvordan skal dette bli en del av bedriftskulturen?

 - Medarbeiderne bør tar ansvar for egen utvikling og følge med på hvilke kurs som er tilgjengelig, og delta på de som er relevante.  Mange leverandører holder webinarer som man kan se i ettertid dersom man ikke kan se dem live. Disse kan man se når man har ledig tid mellom kunder. Daglig leder må legge til rette for dette, og oppfordre alle til å få med seg mest mulig. Det er også viktig at de ansatte deler kunnskap med hverandre når noen har vært på kurs, fremhever Gro.

- Man bør sette opp kompetansemål for bedriften, og for den enkelte ansatte. For å heve lønninger må man synliggjøre kompetanse, legger hun til. 

Fellesskapets fordeler

Gro Ravndal Bruarøy ønsker et felles bransjeløft og mer samhold innad i bransjen.  Man kan være konkurrenter om kunder, men kolleger om utvikling.

 - Alle vinner ved å dele erfaringer med hverandre.  NFVB er et felles forbund for frisør- og hudpleiebedrifter og andre innen skjønnhet, helse og velvære.  Her er det flere fora der man kan snakke sammen om hvordan vi best kan utvikle og synliggjøre fellesskapets fordeler.

 - Jeg tror at det at vi har fått regionsansvarlige er en god start på denne synliggjøringen og bevisstgjøringen. Problemet kan være at vi også er travelt opptatt i egen bedrift, og i hvert fall for min del ikke rekker alt jeg har lyst å gjøre.  

Et kvalitetsstempel

NFVB har nå lansert NFVB Bransjestandard fase 1, med hjelp til arbeidet med den lovpålagte forretningsdriften. Hva tenker du om dette, og veien til å bli NFVB Autorisert?

 - Det er veldig bra med en bransjestandard. Det vil hjelpe bedriftene med å holde kontroll/oversikt på at alt er i orden. I en travel hverdag der vi har mange hatter på, kan det være vanskelig å ha full kontroll på alt. Et system som bransjestandarden vil hjelpe oss å se hva vi må gjøre for å få alt riktig.  Det å bli NFVB Autorisert vil gi bedriften et kvalitetsstempel som kan være en fordel i konkurransen med andre, både når det gjelder kunder og ansatte, mener Gro. 

Kompetanseheving og profesjonalisering av bransjen er viktig for å heve kvaliteten. Det er på mange måter et mantra.

Vær en bevisst bedriftsleder

2023 vil by på mange utfordringer for bransjen.  Hvordan tenker du bedriftene bør møte disse utfordringene, og hvordan tenker du NFVBs medlemsfordeler kan være viktige her?

 - Med økte renter og høyere priser på blant annet mat og strøm vil flere velge bort våre tjenester, eller komme sjeldnere til behandling. Vi må derfor ha enda større fokus på kundeservice, sørge for å gjøre kundene så fornøyd at de ikke går andre steder. Rebooking blir stadig viktigere. 

- Jeg tror mange har mye å gå på når det gjelder økonomi og sunn, effektiv drift. Riktig prising av behandlinger. Fjerne behandlinger man ikke tjener penger på. Fokus på varebeholdning – ikke sitte inne med for stort varelager.

 

 - Det er også ekstra viktig å bruke NFVBs medlemsfordeler når det trange tider. Man kan spare mye på å utnytte dem fullt ut. Jeg oppfordrer alle til å sette av tid til å sjekke hvilke fordeler man har. Det kan fort svare seg å bruke litt tid på dette, konstaterer Gro.

Fagbrev som fenger

Rekruttering til skolene er en stadig større utfordring.  Hvordan tenker du at et fagbrev kan styrke rekrutteringen, og annet kan få ungdom til å velge faget?

 - Et fagbrev vil gi yrket en høyere status. Etter hvert tror jeg det vil gi økt lønn. Jeg tror også at det vil luke vekk dem som ikke har tenkt å bli hudpleiere, og som ser på utdannelsen som en kjekk vei til studiekompetanse. Det er viktig å ta imot elever i arbeidspraksis slik at de får innsyn i hva vi holder på med.


Artikkelen står også på trykk i magasinet Hud & velvære nr 1 2023.

Tilbake
ANNET INNHOLD