NFVBs landsmøte - bransjens viktigste møteplass!

NFVBs medlemsbedrifter og laug er alle invitert til landsmøtet 24. mars 2023.  NFVBs arbeid har stor betydning for din jobbhverdag, så benytt muligheten til å bruke din stemme i bransjeutviklingen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2023-04-27T16:13:30.0000000Z

Viktige datoer

Landsmøtet avholdes fredag 24. mars på Felix Konferansesenter, Aker Brygge. Tid: Kl. 10 - 17.

Frist for påmelding og forslag til behandlingssaker har nå utløpt.

Eventuelle stemmefullmakter må være innkommet senest 10. mars.Saker/agenda

Landsmøtet behandlingssaker settes etter forslag fra medlemmene og styret. Se også paragraf om generalforsamling lenger ned.

Senest to uker før landsmøtet skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskaper og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemsbedriftene gjennom elektronisk publisering.

 

Representasjon og fullmakt 

Hver medlemsbedrift har én stemme. Bedriften representeres av en eier, eller den eier/ne gir fullmakt. Bedriften kan velge å gi fullmakt enten til NFVBs styre, et laug eller en annen medlemsbedrift. Fyll ut og send inn dette skjemaet for å tildele en av disse fullmakt til å stemme på vegne av din/dine bedrift/er.  Frist for å sende inn fullmakt er 10. mars.  

En medlemsbedrift kan representere inntil 10 andre medlemsbedrifter med fullmakt. 


Pris for deltakelse på Landsmøtet 

Dagpakke kr 725,- (580,- eks mva)

I dagpakken inngår: kaffe/te/isvann gjennom dagen, formiddagsbuffet med frukt og bakverk, buffetlunsj og ettermiddagsbuffet med dagens kake. 


Sosial sammenkomst/mingling etter Landsmøtet 

Landsmøtet avsluttes ca klokken 17.00, og for de som vil mingle med gode bransjekollegaer inviterer vi til en uformell mingling med tapasbuffet og drikke. Dette foregår i en egen del av Felix konferansesenter fra klokken 17.00 – 20.00.

Pris 650,- (520,- eks mva) som inkluderer to enheter drikke.

Påmelding gjøres i samme skjema som for påmelding til selve Landsmøtet. 

Fristen for påmelding er utgått.


Hotell 

NFVB har en rabattavtale med Scandic Solli, som ligger i gangavstand til Aker Brygge.

Hver og en må booke og betale selv på nettsiden www.scandichotels.no. Velg Scandic Solli, ankomst og avreisedato 

Bruk bookingkode "BNFV230323" 


Rabattpriser per rom: 

- Enkeltrom pr natt 1 230,-

- Dobbeltrom pr natt 1 430,-

Prisene gjelder til 23.02.23.  

NFVBs vedtekter

NFVBs vedtekter definerer organisasjonens formål og hvem som utgjør organisasjonen. Ingen andre bransjegrupperinger tar det samme ansvaret og jobber så dedikert som NFVB gjør. Vi minner om følgende paragrafer i vedtektene:


§ 1–2   NFVBs formål

 1. NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.
 2. NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen.
 3. NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse.
 4. NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene.
 5. NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.

 

§ 1–3   NFVBs organisasjon

NFVB har følgende organisasjon:

- Landsmøter (besluttende)
- Generalforsamlinger
- Landskonferanser (rådgivende)
- Styret
- Administrasjonen
- Komiteer
- Medlemsbedrifter
- Laug / lokale grupperinger
- Regionsansvarlig

Retningslinjer for arbeidet i de ulike delene av organisasjonen følger av gjeldende vedtekter, landsmøtevedtak og beslutninger fattet i styret.


§ 5–2   Generalforsamling 

Generalforsamlingen holdes som separat del av landsmøtet, og ivaretar NFVBs formelle styringsbehov. Sakene behandles i denne rekkefølge:

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning
 3. Lovendringssaker og landsmøtesaker
 4. Styrets planer for kommende periode med budsjett, samt fastsettelse av kontingent og avgifter
 5. Valg av styret med president, visepresident og varamedlemmer
 6. Valg av kontrollkomité med leder og varamedlemmer
 7. Valg av valgkomité med leder og varamedlemmer
 8. Valg av revisor


§ 5–3   Tidsfrister

 1. Medlemmene skal varsles om datoen for landsmøtet minst 12 - tolv - uker i forveien.
 2. Fristen for innsendelse av forslag er 8 – åtte – uker før landsmøtet.
 3. Senest 2 – to - uker før landsmøtet skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskaper og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemsbedriftene gjennom elektronisk publisering.
 4. Eventuelle fullmakter skal være innkommet styret i NFVB senest 2 – to - uker før landsmøtet avholdes.

 

§ 5–4   Forslagsrett

Medlemsbedrifter og laug har selvstendig rett til å forlange at et forslag behandles på landsmøtet, såfremt kravet fremsettes innen fristen i § 5-3. Forslaget fremsettes til styret, som gir sin innstilling til forslaget.


Vedlegg

NFVBs vedtekter

NFVBs strategi 2017 - 2025 

Tilbake
ANNET INNHOLD