Suksess for avfallshåndteringsprosjekt

-  Etter ett års jobbing i alle våre 11 avdelinger kan vi vise til oppsiktsvekkende resultater. Vi har totalt oppnådd en avfallsreduksjon på 6,2 tonn årlig, noe som tilsvarer at vi fyller 478 eplekasser. Satt oppå hverandre ville de rage 81 meter. Det er like høyt som Ulriken Teletårn, forteller adm. direktør Kristin Blytt Davidsen i Ramsvik Frisør/Ramm av Ramsvik.

- Utgangspunktet for at vi startet opp avfallshåndteringsprosjektet var like enkelt som krevende. Vi skulle redusere mengden restavfall og øke resirkuleringsgraden. Prosjektet inngår i vårt mål om å oppfylle tre av FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringen inne 2030. Da hadde vi ingen tid å miste. Vi måtte starte nå, forklarer Kristin Blytt Davidsen.

Sirkulært fokus 

FNs tolvte bærekraftsmål omhandler ansvarlig forbruk og produksjon. Det er her Ramsviks avfallshåndteringsprosjekt kommer inn.

 - Det er krevende å starte opp denne typen prosjekter på egenhånd. Vi har derfor samarbeidet med Zero Waste Norge for å få oppdatert kunnskap om ansvarlig forbruk på arbeidsplassen. Etter et prøveprosjekt i en av våre salonger i 2020, startet alle 11 avdelinger opp med å jobbe med våre målsettinger i 2021.  Arbeidet fortsetter med full kraft, selv om vi så langt er superfornøyde med foreløpige resultater.  

 - Det har vært en spennende og lærerik reise for våre medarbeidere og oss i administrasjonen. Prosjektet har også vært ressurskrevende, kanskje også fordi vi har drevet et nybrottsarbeid.  Alle salongene hadde dessuten et ulikt utgangspunkt. Jeg må få takke Vestland Fylkeskommune, som har gitt oss BIO-midler til å gjennomføre prosjektet. Det har vært et positivt bidrag, forteller Kristin Blytt Davidsen.

Administrerende direktør Kristin Blytt Davidsen mener fokus på å jobbe mot definerte bærekraftsmål har gjort Ramsvik Frisør til en bedre, mer attraktiv bedrift både for ansatte og kunder.

Resultater som teller

 - Resultatet av våre målinger viser en reduksjon i avfallsmengden på 6,2 tonn årlig. Resirkuleringsgraden har også vokst til himmelske høyder. Det viser at dette burde vært satt på agendaen for oss og andre bedrifter i bransjen for lenge siden. Det berører selvsagt også andre bransjer. Jeg har fått opplyst at tjenesteytende næring alene kaster 2,2 millioner tonn avfall i året, så her er det mye å hente hvis alle trekker i samme retning, oppsummerer Kristin.


Samfunnsengasjement blir viktigere

Som Vestlands største virksomhet i frisør- og velværebransjen føler Kristin Blytt Davidsen at det påhviler Ramsvik Frisør et ekstra stort ansvar for å jobbe for å fremme bærekraftige, fremtidsrettede løsninger.

 - Hvis vi kan bidra med våre erfaringer til resten av bransjen, og inspirere andre til å gjennomføre prosjekter for ansvarlig forbruk og produksjon, så gjør vi det gjerne. Jeg mener vi alle må ta til oss at forbrukerne - våre kunder - er stadig mer opptatt av bærekraft.  Vi som salongledere og alle medarbeidere ute i salongene må gi vårt bidrag til at vi innfrir disse forventingene, påpeker Kristin Blytt Davidsen.


Utvidet blikk

Hos Ramsvik Frisør ser man begrepet bærekraft i et utvidet perspektiv. Frisørkonsernet har også inkludert FNs bærekraftsmål nummer fire og åtte i sitt arbeid. Mål fire går på å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme livslang læring for alle. 

 - Vi har alltid mange lærlinger i vårt system, og vi jobber med å tilrettelegge for livslang læring og fleksible løsninger for alle livets faser. Vårt motto er: Stjerne på jobb i alle deler av livet, fremholder Kristin Blytt Davidsen.

 - Når det gjelder oppfyllelsen av bærekraftsmål åtte, anstendig arbeid og økonomisk vekst, er det et uttalt mål i vårt daglige arbeid å være en forutsigbar, førsteklasses og foretrukken arbeidsgiver i tillegg til å drive bransjens beste frisør- og hudpleie­salonger. Vi vil at våre medarbeidere skal ha en trygg og god arbeidsplass og en anstendig lønn. Vi håper og tror vårt fokus på bærekraftsmålene gjør oss enda mer attraktiv både som arbeidsgiver og for våre kunder, avrunder Kristin Blytt Davidsen. 

Vi vil at våre medarbeidere skal ha en trygg og god arbeidsplass og en anstendig lønn. Vi håper og tror vårt fokus på bærekraftsmålene gjør oss enda mer attraktiv både som arbeidsgiver og for våre kunder.

Artikkelen står også på trykk i magasinet FRISØR nr. 3 2022.

Du kan lese NFVBs magasiner digitalt HER.

Tilbake
ANNET INNHOLD