Daglig leder Cecilie Torvik i ICON Hairspa AS og Stian Støp i HUFS AS har inngått et partnerskap som innebærer at ICON Hairspa AS blir distributør av HUFS produktene på det norske markedet.
Daglig leder Cecilie Torvik i ICON Hairspa AS og Stian Støp i HUFS AS har inngått et partnerskap som innebærer at ICON Hairspa AS blir distributør av HUFS produktene på det norske markedet.

ICON Hairspa AS og HUFS i samdistribusjon

HUFS-serien blir nå distribuert i Norge av ICON Hairspa AS. Det gir tilgang til et større forhandlerapparat sier daglig leder Stian Støp i HUFS AS, som eier sistnevnte selskap på 50/50-basis med idrettsprofilen Johannes Klæbo.

 - Vi har med denne avtalen sikret av HUFS-serien distribueres til 100 flere salonger enn det vi tidligere har hatt, og vi har nå totalt 500 salonger som har våre produkter i hyllene. For HUFS sin del innebærer distribusjonsavtalen at vi nå kan konsentrere oss om utviklingen av serien, som nå teller 11 produkter. Utgangspunktet er at vi skal ha 15 produkter i sortimentet, og vi vil derfor lansere ytterligere to produkter i år og to til neste år, forteller Stian Støp.

Grunnen til samarbeidet med ICON Hairspa er at man kommer tettere på kundene.

- Vi tenkte i utgangspunktet på å være veldig digitale, men vi har innsett at frisørene ønsker en fysisk tilstedeværelse og kontakt. Det hadde vi ikke kapasitet til, og vi opplevde derfor at vi trengte en partner med et godt utviklet distribusjonsapparat. Vi fant tonen med ICON Hairspa AS, og jobber nå sammen for å utvikle merket HUFS videre, avrunder Stian Støp.

Tilbake
ANNET INNHOLD