Er du vår nye internasjonale dommer i "herrefaget"?

Da vår internasjonale dommer i herrefaget har fått andre oppgaver i den internasjonale konkurranseorganisasjonen, er nå NFVB på utkikk etter en som kan ersatte henne. 

NFVBs konkurranseutvalg har bestemt følgende kritterier for personen som skal inneha denne oppgaven:

  • Man må være eier eller ha en ledende stilling i en medlemsbedrift i NFVB
  • Må ha svennebrev i faget
  • Du må ha konkurrert nasjonalt og internasjonalt i minst èn herredisiplin/-kategori
  • Interesse og evne til å tilegne seg kompetanse og innsikt innenfor kategoriene en ikke har erfaring i
  • Evne til å skape kontakt og kommunisere med dommere fra andre land (med en annen kultur), og bygge nettverk til nytte for de norske deltakerne
  • Bør ha en alder som gjør at en kan virke som dommer i flere år framover
  • Man må sette av tid til deltakelse på seminar i regi av OMC (den internasjonale konkurranseorganisasjonen), og til å bidra med sin innsikt og kompetanse til landslaget (første seminar er i Milano 30. april - 1. mai, og VM avholdes i Paris 9. - 11. september) 


De som oppfyller disse kriteriene, og har tid og lyst til å være med på en inspirerende og morsom reise de neste årene, send en kort CV/presentasjon av deg selv til jankristian@nfvb.no innen 15. januar.


Tilbake
ANNET INNHOLD