Det er mye vi skal gjennom. Det er spennende, det er krevende og det er helt avgjørende for at vi skal ha en robust bransje med kompetente ledere og ansatte, høy medarbeidertilfredshet og godt omdømme også de neste tiårene, sier NFVB-direktør Anne Mari Halsan.
Det er mye vi skal gjennom. Det er spennende, det er krevende og det er helt avgjørende for at vi skal ha en robust bransje med kompetente ledere og ansatte, høy medarbeidertilfredshet og godt omdømme også de neste tiårene, sier NFVB-direktør Anne Mari Halsan.

Skodd for fremtiden

NFVB har planene klare for organisasjons- og bransjeutvikling. En organisasjon i godt samspill skal skape et enda bedre NFVB, tilpasset dagens behov og skodd for fremtiden.  - Det er veldig mye å glede seg til, sier direktør Anne Mari Halsan. 

Vi må bruke våre lokale krefter

Strategiplanen fra 2017 varer helt frem til 2025, og landsmøtevedtakene i 2017 ga oss 8 år fylt med innsiktsinnhenting, analyser, utvikling, endring og nye oppgaver. På tross av korona har vi fortsatt arbeidet i utviklingsprosjektene i 2020.  Mye er allerede på plass, noe er i drift, og svært mye kommer i løpet av de neste 24 månedene. 

Men forutsetningen for å kunne kapitalisere på den enorme jobben som er gjort i strategiprogrammet, er at vi har en organisasjon som er i stand til å iverksette nye og endrede oppgaver.  Det er ute i de lokale markedene denne iverksettelsen må skje.  Det er der vi kan bygge nettverk med viktige interessenter, rekruttere de rette talentene til skolene, påvirke politikere og forvaltning lokalt, og vise frem bransjen og NFVB på en omdømmebyggende måte! 

Fjellfaste pilarer

Organisasjonen vår var derfor hovedtema på årets landsmøte.  På landsmøtet i 2019 ble NFVB bedt om å levere et forslag til ny organisasjon, basert på en utredning og konsekvensanalyse utført i tiden mellom da og årets landsmøte. Det har vi gjort, og på landsmøtet i mars la vi frem hvordan vi ser for oss at NFVB skal se ut for bedre å kunne ta ut effekten av den nye strategien. 

Det blir en spennende milepæl i det strategiske arbeidet vårt, og helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes med de svært ambisiøse målene vi har satt for bransjen og forbundet.  Vi har sett at vi har måttet endre på noe underveis. Konsentrert arbeid i slike prosesser gjør oss mer kunnskapsrike og derfor mer treffsikre. Men ingen av disse justering­ene betyr mindre ambisjoner eller lavere innsats.  Hovedmålene og hele intensjonen i strategien med de tre pilarene «Omdømmebygging», «Utdanning og kompetanse» og «Verving og medlemspleie» står fremdeles fjellfast. 

 

Landsmøtet 2021 vedtok alle de forslag styret la frem om organisasjonsutvikling. Blant annet vil det bli satt ned et bredt sammensatt implementeringsprosjekt, med mandat, fremdriftsplan og sluttevaluering i 2025. 

 

Teksten er hentet fra lederen i magasinet FRISØR nr 1 2021.
Les NFVBs magasiner digitalt HER. 

Tilbake
ANNET INNHOLD