Bli med på NFVBs Landsmøte 2021!

Fredag 12. mars avholdes NFVBs første digitale landsmøte.
Møtet starter klokken 09.00 og avsluttes klokken 13.00.
Meld deg på her! Påmeldingsfrist 4. mars.

Av: <br/> - NFVB
Sist oppdatert: 2021-03-12T14:51:20.0000000Z

I tillegg til de ordinære postene som årsrapport, regnskap, planer for neste periode med budsjett og valg skal resultatet av utredningen om ny organisasjonsstruktur legges fram. Som en følge av denne utredningen legges det fram konkrete forslag vedtak og derigjennom lovendringsforslag. 


Saks
dokumenter sendes ut digitalt senest 14 dager før landsmøtet, så laugene som skal delta på Landsmøtet må avholde medlemsmøte for å diskutere sakene som skal behandles, og komme fram til sitt synspunkt. 


Skulle det være elementer i forslagene som er uklare, oppfordres det til å ta kontakt med administrasjonen.
 

Representasjon og stemmeberegning 

Bedriften representeres av eier eller den eier gir fullmakt. Medlemsbedrifter kan velge å gi fullmakt enten til NFVBs styre, et laug eller til en annen medlemsbedrift. Fullmakter må være NFVBs administrasjon i hende senest 26. Februar. De sendes som vedlegg i e-post til post@nfvb.no. 

Last ned fullmaktsskjema her.


Hver medlemsbedrift har 1 stemme (bedrift = unikt organisasjonsnummer). Har man ett selskap med flere avdelinger, telles dette som en stemme.
 


Laugenes
 stemmetall beregnes i forhold til antall stemmeberettigede NFVB medlemmer i lauget, fratrukket det antall medlemsbedrifter som møter selv, eller som er representert ved fullmakt til NFVBs styre eller andre medlemsbedrifter. Laugene må dokumentere antall gyldige medlemmer gjennom innsending av dokumentasjon for betalt kontingent, og de må ha avholdt generalforsamling og ha krevd inn kontingent. Det er sendt ut informasjon om dette til laugeneLaug som ikke har sendt inn dokumentasjon vil IKKE kunne stemme på vegne av sine medlemmer. De laugene som ikke deltar, skal IKKE sende inn denne informasjonen. 

Nytt om laugets stemmer på grunn av digital gjennomføring 

Avstemming under Landsmøtet vil også foregå digitalt. Alle påmeldte delegater fra medlemsbedriftene disponerer egen stemme, uavhengig av om flere sitter samlet eller man sitter hver for seg. Det betyr at lauget kun har en delegat, og denne avgir stemmer på vegne av lauget med de stemmene for medlemsbedrifter som ikke er med i møtet.  

  

Påmelding 

For å motta link for å delta på Landsmøtet og til den digitale avstemmingsløsningen må du melde deg på innen fristen 4. mars. Deltakelse er gratis, men påmeldte delegater som ikke møter, vil bli faktureres et no-showgebyr på kr 500,-. Årsaken til dette er bl.a. merarbeid rundt korrigering av stemmetall under møtet. 

 

Meld deg på her! 

Påmeldingsfrist er 4. mars.

Tilbake
ANNET INNHOLD