Munnbind? Meter?

Pandemien er dessverre ikke over, og Regjeringen har nå kommet med nye nasjonale forskrifter og råd. De nye reglene vil ha betydning for frisør- og velværebransjen. 


En del kommuner med særlig høyt press på helsetjenesten har også innført særkommunale tiltak. Disse varierer fra kommune til kommune. Det er viktig at alle følger med på sin egen kommunes nettsider, slik at kommunale tiltak kan følges opp i salong. 


Myndighetene understreker for øvrig at vaksinering og det å holde seg hjemme om man har luftveissymptomer, fremdeles er de mest virkningsfulle tiltakene!   


Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-12-15T13:24:38.0000000Z


Forskriftene (påleggene) dreier seg om karantene og isolasjon ved smitte. 

  1. Hvis man bor sammen med en som er smittet, må man holde seg hjemme i karantene til svar på en negativ test foreligger. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
  2. Hvis man blir smittet av covid-19, må en være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må en ha vært feberfri i 24 timer før en går ut av isolasjon.


Rådene gjelder smittevern. 

  1. Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  2. Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  3. I tillegg videreføres anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
  4. Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.


NFVB anbefaler

Bransjen har ikke lenger krav om minimum en meter avstand mellom arbeidsstasjonene i salong, og vi har heller ikke lenger en egen paragraf i Covid-19 forskriften som regulerer vår drift . 

For å bidra til å stoppe smitten og senke risikoen for nye, strenge smitteverntiltak for bransjen, er det derfor NFVBs anbefaling at man nå bruker munnbind også inne i salong så lenge det ikke er til hinder for behandlingen. Dette gjelder både frisør/hudpleier og kunde, og anbefalingen står så lenge de nasjonale anbefalingene om munnbind i butikker og på kjøpesenter gjelder.  

Tilbake
ANNET INNHOLD