Lærebedrift i frisørfaget i Oslo eller Viken?

Oslo kommune og Viken Fylkeskommune tilgjengeliggjør nå ekstra midler for at lærlinger skal kunne fullføre utdannelsen sin, på tross av en svært krevende situasjon for opplæringsbedrifter. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-02-01T08:38:15.0000000Z

Fra Oslo kommune:


Utdanningsetaten ønsker å legge til rette for at flest mulig lærlinger kan fullføre sin utdanning i lærebedriftene. Flere av lærefagene har nå en svært krevende situasjon, særlig på grunn av de siste dagenes nedstengninger. 

 

Vi inviterer derfor lærebedriftene i de mest utsatte fagene til å søke om ekstra tilskudd til opplæring av sine lærlinger. Dere finner informasjon om søknad, frister osv her:


Om ekstraordinært tilskudd til lærebedrifter i Oslo


Fra Viken Fylkeskommune: 


Tilskudd til kurs og opplæring for å unngå permitterte lærlinger og lærekandidater


Viken fylkeskommune vil gjøre en ekstra innsats for lærlinger som risikerer oppsigelse eller permittering som følge av koronasituasjonen. Nå kan opplæringskontorer og lærebedrifter søke om tilskudd til opplæring og kurs for lærlinger og lærekandidater.


Fremst i rekken i denne omgang er lærlinger og lærekandidater som står i fare for å bli permittert eller er blitt permittert innen frisør-, og restaurant- og matfag. Fylkeskommunen vurderer også å åpne opp for flere fag ved behov.


Om ekstaordinært tilskudd til lærebedrifter i Viken Fylkeskommune

Tilbake
ANNET INNHOLD