På det nye utvalgets første møte: Jan Kristian Pettersen (utvalgssekretær), Merethe Christensen, Ove Walderhaug, Espen Sævold (NFVB-president), Jørn Inge Næss (utvalgsleder), Kristin Sannum Berre og Peter Vonkunz Brun.
På det nye utvalgets første møte: Jan Kristian Pettersen (utvalgssekretær), Merethe Christensen, Ove Walderhaug, Espen Sævold (NFVB-president), Jørn Inge Næss (utvalgsleder), Kristin Sannum Berre og Peter Vonkunz Brun.

Nytt konkurranseutvalg med nytt mandat

NFVBs nye konkurranseutvalg er nå på plass. Det skal ha et mer overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av NFVBs konkurranseprogram. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-09-10T08:39:25.0000000Z

Det nye konkurranseutvalget skal ha en annen rolle enn tidligere. Det er utarbeidet nytt mandat etter anbefaling fra strategiprosjektet “Konkurranser som rekruttering”.  Konkurranseprogrammet inkluderer frisør og hudpleie, ulike konkurranseformer og arenaer, fra Skole-NM og VM til foto- og bedriftskonkurranser. 

Omdømmebygging

Utvalgets arbeid skal bidra til vedlikehold og utvikling av NFVB konkurranseprogram, slik at det gir god rekruttering til bransjen, muligheter for faglig utvikling og godt omdømme av fagene. Utvalget oppnevnes av styret og skal ha en bred sammensetning. Det nye utvalget er satt sammen av deltagere med ulik erfaring og bakgrunn.  I tillegg er det utvidet med representanter fra Frisørleverandørenes forening (FL), Det norske Frisørlærerforbundet (DNF) og Fagforbundet frisørenes fagforening (FFF).

Utvalget består av:
Jørn Inge Næss (leder), Ove Walderhaug, Kristin Sannum Berre, Peter Vonkunz Brun, Merethe Christensen, Finn Rasmussen (FL), Eva Enderud Larsen (DNF) og en representant fra FFF, med Jan Kristian Pettersen fra NFVBs administrasjon som sekretær.

Og noen skal takkes…

NFVB vil samtidig rette en stor takk til Randi A. Eriksen, Stig Eric Teige, Evy M. Lunde, Merete K. Eide, Ann Louise Brurås og Espen Sævold for godt samarbeid og innsats over flere år for NFVBs forrige konkurranseutvalg.
 - Vi håper fortsatt å kunne trekke på noe av denne kompetansen i arbeid fremover med gjennomføring og dømming av konkurranser, sier Jan Kristian Pettersen, som gjennom en årrekke har vært drivkraft for NFVBs konkurranser og arrangementer.

NFVBs visepresident Jørn Inge Næss er leder av det nye konkurranseutvalget.
Tilbake
ANNET INNHOLD