- For å utøve et godt lederskap er det også viktig å se på hva som typisk kan stå i veien for lederskapet, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.
- For å utøve et godt lederskap er det også viktig å se på hva som typisk kan stå i veien for lederskapet, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.

Hva står i veien for godt lederskap?

Hva innebærer godt lederskap? Selvinnsikt og utviklingsvilje er to stikkord. 

Mange frisør- og hudpleiebedrifter har investert tid og ressurser i bedre ledelse.  Den investeringen gir god forrentning.  Deltakerne i NFVB Lederprogram har vist et genuint ønske om å bli en bedre leder.

For å utøve et godt lederskap er det også viktig å se på hva som typisk kan stå i veien for lederskapet. Det kan være mange slike hindringer, og i denne sammenhengen har jeg lyst til å trekke frem fire barrierer som min kollega på høyskolen Kristiania, professor Tom Karp, trekker frem i sin bok «God nok  ledelse».

Typiske barrierer som står i veien for godt lederskap

1. Ledere kobler dårlig med andre mennesker:

Relasjoner krever at ledere også må gi noe av seg selv, gi tillit, tåle avvisninger, få kritikk, få høre at de tar feil, få vite at de ikke er godt likt, og tåle å miste ansikt. Det betyr at lederen må være trygg og modig nok til ikke å bare være sterk, men også sårbar og feilbarlig.

 2. Ledere blir beruset av makt: 

De kan føle at de kontrollerer mer enn det de reelt gjør, de kan overvurdere seg selv og sine handlinger, samt ha mindre evne til å innta andres perspektiv. Det betyr at ledelse krever selvinnsikt, integritet og gode moralske prinsipper.

 3. Ledere gjemmer seg: 

De gjemmer seg bak mål, planer, excel og powerpoints med vanskelig lederspråk. Det skaper avstand og gir grobunn for mistillit, og er en kilde til dårlig kommunikasjon og utrygghet i organisasjonen. Det betyr at det er viktig å erkjenne at mennesker ledes av mennesker, ikke av powerpoint og mål. Møt heller folk og snakk med de på et språk de forstår 

 4. Ledere har ikke tid til å lede: 

De har heller ikke ork eller lyst til å lede andre mennesker. De blir spist opp av møter, rapporter, forstyrrelser og tilfeldige hendelser.  Det betyr at ledere må eie sin egen tid (så godt som mulig), og jobbe bevisst med å skape seg et mentalt og fysisk overskudd.
(Kilde: forskning.no)

Lederskap starter med en selverkjennelse

Gjennom lederprogrammet i NFVB erfarer vi at utvikling av ditt lederskap starter med en erkjennelse og et ønske om å utvikle deg. Stopp derfor opp og reflekter over spørsmål som:

 → hvordan kjenner jeg meg igjen i de 4 punktene nevnt over?

 → hva kan jeg justere umiddelbart, og hva skal jeg arbeide med over tid?

 → hvordan har jeg lyst til å utøve mitt lederskap fremover?

 → hva er viktig for meg som leder og hva vil jeg faktisk bidra med, for mine medarbeidere og virksomheten?


 Til deg som er leder: Lykke til med ditt lederskap - det er viktig!


For mer informasjon/påmelding til neste NFVB Lederprogram, klikk HER.  


Artikkelen har stått på trykk i magasinene FRISØR og SALONG Hud & velvære.
Du kan lese NFVBs magasiner HER

Fra avslutningsdagen, lederprogrammets Kull 2.
Fra avslutningsdag, lederprogrammets Kull 1.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD