Ta en formalisert veilederopplæring som gjør deg profesjonell i rollen som instruktør eller faglig leder. 
Ta en formalisert veilederopplæring som gjør deg profesjonell i rollen som instruktør eller faglig leder. 

Har du ansvar for lærlinger?

Er du opptatt av at læretiden skal være en positiv og lærerik opplevelse for lærling og salong?  Nå har du en unik mulighet for gratis kompetansepåfyll direkte rettet mot veilederrollen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-08-20T15:13:55.0000000Z

Nytt studieprogram:
Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

Mer kompetente veiledere øker bedriftens evne til å opprette lærlingplasser, og øker kvaliteten på opplæringen. Det er en god investering i bransjens fremtidige medarbeidere.

NFVB og FFF har gjennom Bransjeprogrammet samarbeidet med Fagskolen Oslo Akershus og etablert dette studiet tilpasset bransjen.  
Studiet er delt opp i moduler og kan gjennomføres som enkeltemner eller som helhet.  Det er lagt opp som et deltidsstudium over ett år, med fire nettbaserte samlinger, og kan gjennomføres mens du er i jobb.  


Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon, gjennomføring av oppgaver/case individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 
Du kan velge å ta hele studiet eller enkeltmoduler. Studiet gir totalt 30 studiepoeng og er godkjent hos Nokut.

Hovedemner: 

1.  Veileders rolle og oppgaver (høst 2020)                             
2.  Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon (høst 2020)
3.  Veiledning i praksis (vår 2021)
4.  Faglig fordypning (vår 2021)


Studiemodell nettbaserte samlinger:
Det legges opp til halvdagssamlinger av 1-2 dager pr. samling.  Oppstart med første digitale samling i september.  

 

Høres dette spennende og interessant ut?
Du kan lese mer om studiet på denne linken


Søknadskjema fylles ut HER  


Har du spørsmål?

Ta kontakt med faglærer Heidi Selvaag, Fagskolen i Oslo
mobil: 90839528
e-post: hesea018@osloskolen.no

Faglærer Heidi SelvaagTilbake
ANNET INNHOLD