Opplæringsansvarlig? Få spisskompetanse på gratis studie gjennom Bransjeprogrammet.

NFVB mener det er viktig å bygge kompetanse innenfor utvikling og veiledning av lærlinger.  Det øker bedriftens anseelse og bygger bransjens omdømme. Nå kan du som har ansvar for opplæring i bedrift få en unik mulighet gjennom Bransjeprogrammet. Velg mellom nettkurs fra Høgskolen i Innlandet eller nettbasert studie på Fagskolen Oslo Akershus. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-08-20T07:59:12.0000000Z

Sats på kompetanse

Bli enda bedre til å opprette lærlingeplasser, ta imot lærlinger og gjennomføre et best mulig opplæringsløp. Gjennom Bransjeprogrammet kan du velge mellom to opplæringsløp.


Alternativ 1: Veilederstudiet fra Fagskolen Oslo Akershus

For deg som ønsker en grundigere innføring i veilederrollen tilbyr Fagskolen Oslo Akershus nettbasert utdanning i Spesialisering i veiledning for instruktører og faglige ledere. Undervisningen foregår hovedsaklig på kveldstid og kan kombineres med jobb. Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler. Kurset går over ett år og gir tilsammen 30 studiepoeng og er godkjent hos Nokut.
OBS! Påmeldingsfrist 1. august

 

Klikk her for mer informasjon/påmelding

Om Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis.

Spørsmål til faglærer/Fagskolen Oslo Akershus:

Kontakt Heidi Selvaag, tlf. 908 39 528

Epost hesea018@osloskolen.no


 

Alternativ 2: Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere

Studer når du vil med et modulbasert nettkurs som består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave.  Det er et mål at dette kurset skal være en støtte og en verktøykasse for deg gjennom læretiden, både i det daglige arbeidet og knyttet til halvårsvurderingen. I hver modul vil du også møte kursets fagansvarlige som gir en innføring i de ulike temaene og som gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.


Klikk her for mer informasjon/påmelding

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen har et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.

Tilbake
ANNET INNHOLD