Markedssjef Mette Shetelig opplever at mange klinikkeiere har brukt nedstengingstiden godt. - Nå gjelder det å holde trykket oppe så handlemønsteret ikke endrer seg. Tilby kundene personifiserte behandlinger og hjemmepleie tilpasset hver enkelt kundes behov. <br/>
Markedssjef Mette Shetelig opplever at mange klinikkeiere har brukt nedstengingstiden godt. - Nå gjelder det å holde trykket oppe så handlemønsteret ikke endrer seg. Tilby kundene personifiserte behandlinger og hjemmepleie tilpasset hver enkelt kundes behov.

Fokuser på behandlinger som gir merverdi

Dermalogica-distributøren Skintific har hatt sterkt fokus på å trygge og bistå sine samarbeidspartnere og bransjen generelt under koronakrisen. Markedssjef i Skintific Mette Shetelig deler sine råd for hvordan sikre fremtiden.

- Sommeren blir kjempespennende. Jeg tror den kan bli knallbra for klinikker som velger å holde åpent, samt tilbyr opplevelser og behandlinger tilpasset kundenes nye sommerferievaner. Mange har fått feriepenger og ønsker litt «egentid» med hverdagsluksus, når man ikke kan dra til eksotiske reisemål i utlandet.  Her må klinikkeiere se mulighetsrommet - og utnytte det, sier Shetelig.

Bygg lojalitet

 - Som bransje må vi alle tenke nytt etter gjenåpningen av klinikkene. Tilpassede, kortere behandlinger, som gir mersalg av produkter og tjenester er også utrolig viktig for å øke inntjeningen gjennom sommeren, mener Mette Shetelig.

 - Vi anbefaler at alle klinikker tar godt vare på sine kunder, så de ikke velger andre tilbydere, eller rett og slett velger å droppe profesjonelle behandlinger. Den personlige relasjonen må pleies for å bevare lojaliteten.  Det er også svært positivt med tilbakemeldingene om at nærmiljøet har støttet sine lokale klinikker, så husk å holde den tette dialogen!

 - Vi anbefaler at alle klinikker tar godt vare på sine kunder, så de ikke velger andre tilbydere, eller rett og slett velger å droppe profesjonelle behandlinger. Den personlige relasjonen må pleies for å bevare lojaliteten.

Brukte tiden godt

For bransjen kom pålegget om nedstengning som et sjokk. Stopp for inntekter mens kostnader fortsatte. Myndighetenes støttepakker og permitteringer kan ikke dekke opp. Alle vil blø som følge av koronaen. Kapasitetsbegrensninger som følge av nye krav til smittevern gir også utfordringer etter gjenåpning. Man går en tøffere økonomisk tid i møte. Men krisen har også utløst mye energi og kreativitet.

 - Selv om heller ikke vi har vært skånet for permitteringer har vi forsøkt å holde trykket oppe gjennom hele nedstengingsperioden. Allerede fra første dag snudde vi oss rundt og etablerte digitale kommunikasjonsflater, der vi kunne holde løpende kontakt med våre kunder. Vi har hatt live chats, og vi har kjørt en rekke digitale kurs og faglige oppdateringer. Våre samarbeidspartnere har kunnet bruke tiden fornuftig, oppdatert seg faglig, fått inspirasjon til å utvikle virksomheten og legge gode planer for hvordan håndtere utfordringene, samt tenke nytt om måten man driver klinikken på.

Oppdateringer

 - Blant annet har vi hatt flere livesendinger med ulike temaer. Økonomi, faglig påfyll, og ikke minst smittevern ved oppstart har vært populært. Vi har hatt besøk av NFVB-direktør Anne Mari Halsan, som ga oss og kundene våre siste oppdatering om smittvernsregler. Vi har også hatt internasjonale seanser fra kapasiteter i Dermalogica-systemet. Så det har gått ett-i-ett frem til oppstarten av klinikkene, oppsummerer Mette Shetelig. 

- For oss har det vært viktig å være tilgjengelig og bidra der vi kan i en frustrerende tid, med blant annet provisjonsløsninger i nettbutikkene våre og gratis smittevernsmateriell. 

«In this together»

 - Det har vært mange spørsmål, og vi har brukt plattformer som Facebook og egen nettside aktivt i vår digitale kommunikasjon, samt hatt tett dialog med alle våre avdelinger. Det har ikke vært noen monolog fra vår side, men en dialog.  Vi har vært opptatt av hva klinikkeiere og terapeuter vil vite, og åpnet for at de selv kan velge temaer de er opptatt av å få belyst. Det har gitt oss noen overraskelser og aha-opplevelser som vi tar med oss videre i vårt arbeid.

 - Dermalogica har også vært tydelige på at vi ikke skulle bygge lukkede rom for våre kunder, men åpne kommunikasjonen mot hele bransjen. «We are in this together» er konseptet vi har jobbet etter, poengterer Mette Shetelig. 

 - Målet har vært å dele og styrke bransjen med kunnskap fra vårt internasjonale nettverk. Mer informasjon finner du på www.forhandler.skintific.no/inthistogether 

Direktør Anne Mari Halsan i NFVB var gjest på det digitale kaffekopp-møtet hos Skintific 21. april, der hovedtemaet var smittevernregler. Her i samtale med Ann-Kristin Stokke.

 

Hva nå?

 - Vi har en opplevelse av at våre kunder har fått smittevernstiltakene på plass, slik at både ansatte og kunder opplever at klinikken er et trygt sted å være.  Nå er det økonomifokuset som gjelder, skal bransjen komme seg ut av koronatiden i god behold. Jeg mener at det gjennom nedstengingen og oppstarten har vært viktig å holde kontakt med kundene gjennom digitale kanaler. Men når man først åpnet dørene, har det vært nødvendig å sørge for at ventelistene ikke ble for lange. Man kan ikke forvente at kundene er villige til å vente mer enn tre uker på ledig time, når det er seks uker siden man besøkte klinikken sist. Da kan de lett forsvinne til konkurrerende klinikker. Vårt råd har vært å sette fokus på korte behandlinger, fremfor lange behandlinger som øker ventetiden.  Det kan derfor være fornuftig å endre behandlingsmenyen, så man løfter frem behandlinger som gir mersalg.

- Det gjelder å være bevisst på inntjening i tiden som kommer, så man kommer ut av koronatiden med en sunn økonomi, avrunder Mette Shetelig. - Og ikke glem å fortsette med digital kommunikasjon. Det vil ta tid før vi er tilbake til normalen.


Artikkelen står på trykk i SALONG Hud & velvære nr. 2 2020

Du kan lese alle NFVBs magasiner HER. 

Tilbake
ANNET INNHOLD