Trygghet for alle

Det er nå bekreftet på Regjeringens pressekonferanse at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører og hudpleiere, kan gjenåpne fra 27. april.  Forutsetningen er godt smittevern, for både fagutøver og kunde. NFVB har utviklet en tiltaksguide for trygg salongåpning.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-05-15T16:13:23.0000000Z

Folkehelseinstituttet (FHI) har i samarbeid med bransjeorganisasjonene laget en veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt. Det følges opp med et digitalt kurs.  Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) følger opp med en praktisk tiltaksguide, utviklet i samarbeid med Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF).  NFVB og FFF har sammen med OsloMet også lansert et kompetansegivende e-læringskurs i smittevernDet er helt essensielt at bedriftene stiller svært godt forberedt til gjenåpning den 27. april.


 - Da er de siste beslutningene tatt. Helseministeren har signert tillegget i Covid-19 forskriften, og vi kan formidle de endelige kravene til bransjen for en kontrollert og trygg gjenåpning! Det er beklagelig at dette har tatt tid, selv om forvaltningen har jobbet lynraskt i forhold til hva som er vanlig, helt i tråd med det vi er blitt vant med i disse koronatider, uttalte NFVB-direktør Anne Mari Halsan rett etter Regjeringens pressekonferanse. 

 - Vi er spente og glade! Vi håper alt vil gå bra, at vi forsiktig og med full sikkerhet for ansatte og kunder skal komme tilbake til normal drift så fort som mulig.  Vi skal klare dette - SAMMEN!


Oppdatert forskrift

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften) ble kunngjort 27. mars. Her vil paragraf 15 bli oppdatert med den teksten som Folkehelseinstituttet presenterte 23. april.

Her er punkter fra §15, Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv

 • Virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., må, for å kunne holde åpent, drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak sombidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler.
 • Virksomheten skal sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legge til rette for at de ansatte kan overholde plikter som følger av tiltakene. Ansatte skal holde seg unna arbeidsplassen eller forlate den umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Virksomheten skal ikke ta imot kunder som har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av plikt til karantene eller isolering, jf. §§ 5, 8 og 11.
 • Virksomhetene skal iverksette nødvendige hygienetiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, inkludert følgende:
  1. Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt. 
  2. Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten.
  3. Engangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder.
  4. Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring skal dokumenteres.
  5. Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, skal rengjøres hyppig og flere ganger daglig.
  6. Utstyr som er brukt (sakser, kammer, børster e.l.), armlener, behandlingsbenk, servant for hårvask, skillevegg og lignende skal rengjøres mellom hver kunde, i tråd med krav som følger av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. § 6.
  7. Håndklær, kapper og andre tekstiler som er i kontakt med kundene, skal byttes mellom hver kunde. Tekstilene skal før eventuell gjenbruk vaskes på så høy temperatur som de tåler.
  8. Servering av mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, skal ikke inngå som et tilbud til kundene.
  9. Virksomheten skal ikke ha ukeblader, aviser mv. tilgjengelig i venteområder eller i lokalene for øvrig.
 •  Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger.
 • Virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing, ha oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid, hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. Virksomhetene skal i to uker etter utført tjeneste oppbevare informasjon som nevnt i første punktum. Virksomhetene skal informere kundene om dette.
 • Ved timebestilling skal kundene få informasjon om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten, inkludert at personer med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester.
Tilbake
ANNET INNHOLD