- Det er grunnlag for forsiktig optimisme, men vi kan ikke senke skuldrene, sier statsminister Erna Solberg
- Det er grunnlag for forsiktig optimisme, men vi kan ikke senke skuldrene, sier statsminister Erna Solberg

Gradvis gjenåpning!

Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-04-07T15:24:02.0000000Z

I dag har Regjeringen varslet en viss lettelse på de strenge tiltakene fra 12. mars.  Frisør- og velværebransjen er en av de bransjene som trekkes frem, og Regjeringen har som mål at vi skal kunne starte gjenåpningen av bransjen senest 27. april. 

Forutsentninger må på plass

Det ligger noen klare forutsetninger for at gjenåpning skal kunne skje.  Det viktigste er uten tvil at bransjen må være i stand til å håndtere smittevern i salong på en trygg måte. Helse går foran alt!
I tillegg er det snakk om «skrittvis gjenåpning», og at vi skal gjøre det «sammen, kontrollert og over tid».  Det vil kunne få både driftsmessige, økonomiske og personalmessige konsekvenser som må håndteres på en god måte.

Trygg salong
 - NFVB og NHO er i tett dialog med helsemyndighetene i saken. Vi vil som bransjeorganisasjon bistå i å lage rammene som skal til, blant annet skal vi hente frem den kompetanseheving som er nødvendig for at en salong skal kunne gjenåpnes.  Vårt mål i dette arbeidet er å få på plass et system som sikrer både ansatte og kunder en «TRYGG SALONG», sier NFVB-direktør Anne Mari Halsan.

 - Vi vil selvsagt prioritere arbeidet med å lage en bransjestandard høyest av alt vi gjør nå, er hennes klare melding.

Gradvis og kontrollert

 - Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én.  Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid.  Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert.  Dette skal vi klare sammen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For bransjer med en-til-en-kontakt, som frisører og hudpleiere, skal det utarbeides bransjestandarder for smittevern i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og bransjen. Virksomheter som følger forskriftsfestede krav kan holde åpent senest fra 27. april. 

 - Tydelige standarder for smittevern gjør at disse bransjene kan drive sin virksomhet på en trygg måte. Derfor kan vi nå endre tiltakene gradvis, sier Høie.


Regjeringens melding 7. april


Tilbake
ANNET INNHOLD