Gjenåpning med ny bransjestandard

Det er en forutsetning for å kunne gjenåpne salonger at bransjestandarden som skal inn i Covid-19 forskriften er ferdig.  Det jobbes samtidig med å utarbeide en veileder til bruk i salongene for å sikre Trygg Salong, både for ansatte og kunder. Både forskrift og veileder må ferdigstilles og innarbeides i salongene. Tidligste åpning er derfor 27. april!  

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-04-14T16:21:01.0000000Z

 - NFVB/NHO har sammen med bl.a. Fagforbundet Frisørenes Fagforening og helsemyndighetene jobbet med dette gjennom hele påsken.

Forskriften vil tidligst sendes Helse- og Omsorgsdepartementet for endelig beslutning i slutten av uke 17. Etter at forskriften er vedtatt må salongene forberede seg på trygg åpning, sier NFVB-direktør Anne Mari Halsan. 


Smittevernkompetanse kreves

 - Smittevern er noe annet enn «bare» hygienetiltak, som vi allerede er svært gode på i bransjen.  Vi jobber derfor med å få på plass et obligatorisk smittevernkurs (e-læring) som alle som skal jobbe i salong må ta før man er tilbake på jobb. Kurset vil være klart i løpet av en ukes tid og gir kompetanse og trygghet.


Verneutstyr beskrives 

 - Krav til verneutstyr vil beskrives i forskriften. Dette er ene og alene helsemyndighetenes beslutning.  Jeg vet det er mange som nå hamstrer utstyr. Ut over det vi allerede benytter i bransjen (antibac, hansker til våtbehandlinger, ansiktsmasker til fotpleie o.l.), vil jeg ikke anbefale store innkjøp før vi vet eksakt hva som kommer av eventuelle nye krav.  Leverandørene i bransjen er klare til å levere så fort vi vet sikkert hva vi trenger, forsikrer Halsan.


Økonomien må sikres

 - NFVB fortsetter å jobbe politisk for å få på plass støttetiltak for at bransjen ikke nå gjenåpner og går rett i massekonkurser. Det vil ikke bli mulig med full produksjon fra første dag, og smittevernregimet vil bety økte kostnader i tillegg. Vårt mål er nå, som det har vært helt siden 12. mars, å unngå unødvendige konkurser og sikre arbeidsplassene til 16.000 frisører og 6.000 hud- og fotpleiere.  Vi lover å fortsette for full maskin med den politiske jobben på vegne av hele bransjen.


Hva med personalet?

 - Når det gjelder permitteringer og hvordan en gradvis gjenåpning skal gjennomføres, skal dette prinsipielt følge de samme avtaler mellom partene i arbeidslivet som i normale tilstander.  Det vil imidlertid ligge føringer rundt risikoutsatte grupper i bransjestandarden relatert til Covid-19 situasjonen.  NFVB/NHO Service og Handel og Fagforbundet Frisørenes Fagforening vil søke løsninger på situasjoner som er spesielt for denne krisen, ved behov. Målet er hele veien å sikre arbeidsplassene og faget, gjennom trygge salonger, trygge ansatte og et trygt fag.


Medlemskap gir kraft

 - Jo flere vi er, jo sterkere blir NFVB, og jo bedre politisk gjennomslag oppnår vi.  Tiden vi er inne i viser med all mulig tydelighet viktigheten av det, sier Anne Mari Halsan. Hun legger til at NFVBs medlemmer også er løpende orientert om status i koronasituasjonen hele veien. Hun ønsker alle ikke-medlemmer inn i det gode fellesskapet.

 - På www.nfvb.no kan du klikke på «bli medlem» og kalkulere kontingenten.  Man binder seg ikke før man har bekreftet innmelding helt til slutt. Velkommen!

Tilbake
ANNET INNHOLD