Det er en "koronasituasjon" også for pensjonssparing. Sjekk avtalen med din pensjonsleverandør og hør om alternativene de anbefaler.
Det er en "koronasituasjon" også for pensjonssparing. Sjekk avtalen med din pensjonsleverandør og hør om alternativene de anbefaler.

Permitteringer og pensjon

Selv om hovedregelen i dag er at arbeidstakere meldes ut av bedriftens tjenestepensjonsordning når de permitteres, mener Storebrand at det kan være grunn til å vente med dette. NHO og LO har også sendt et felles brev til myndighetene om en egen "koronaløsning".

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-03-31T10:51:31.0000000Z

En ordning der permitterte arbeidstakere opprettholder sitt medlemskap, innebærer at pensjonssparingen suspenderes – eller settes på pause – i den perioden arbeidstakerne er permittert.  Det vil si at bedriftene ikke har kostnader til pensjon for de permitterte arbeidstakerne i perioden.

Dersom arbeidstakerne ikke opprettholder sitt medlemskap i pensjonsordningen i den perioden de er permittert, er konsekvensen at de må meldes ut etter utløpet av arbeidsgiverperioden, altså den perioden arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale lønn etter at permitteringer er iverksatt. Utmeldte arbeidstakere må meldes inn igjen i pensjonsordningen når permitteringen er over og arbeidstakerne returnerer til arbeidet.  Arbeidstakere som vært ansatt i mindre enn 12 måneder vil miste det innbetalte beløpet hvis dette skjer. Dette returneres da til bedriften.

 

Sjekk avtalen!

Om permitterte arbeidstakere skal meldes ut av bedriftens pensjonsordning avhenger av hva som er regulert i bedriftens pensjonsordning. Du må sjekke avtalen du har for dine ansatte om du har valgt å fravike hovedregelen. Kontakt din pensjonsleverandør for å høre om permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskapet.

Tre alternativer

Storebrand har tre alternative anbefalinger for sine kunder:

  1. Permitterte ansatte opprettholder sitt medlemskap
  2. Midlertidig redusere spareplan og dekning i pensjonsordningen
  3. Melde permitterte ansatte ut av pensjonsordningen

Hvis du velger å ikke gjøre noen av de tre alternativene, vil det bli purret, men det løper ingen gebyrer/renter, og det sendes ikke til inkasso (ifølge muntlig informasjon NFVB har fått fra Storebrand).  Dette betyr at man har nærmere tre måneder på seg før det eventuelt skjer noe. Man vil forhåpentligvis da ha litt mer oversikt over hva som skjer videre.

Forskjell på avtaler

Det kan være forskjell på avtalene man har valgt, slik at det ikke kan gis noe generelt råd utover det som står som tre alternative løsninger.

Utover det som ligger på Storebrands nettsider gis følgende informasjon:

  • Hver bedrift må gå inn i portalen og lese det som ligger av informasjon der. Hvis de har spørsmål utover det, må de ringe 22 31 11 11.
  • Det jobbes med løsninger for koronakrisen, men det er ikke klart ennå (per 30.03.2020).

Venter på svar fra departementet

Hovedregelen er altså at arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) inneholder regler som gir adgang til å fastsette i pensjonsregelverket at permitterte arbeidstakere skal opprettholde medlemskap i OTP-ordningen mens de er permittert.

NHO og LO mener det er positivt hvis man kan finne en alternativ, frivillig løsning som begrenser utmeldinger grunnet permittering under koronakrisen.

 - Vi ber om at det gis alternativ som bedrifter kan velge og som ikke medfører økt belastning for bedriftene utover en begrenset kostnad, sier avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal i NHO.

 - En slik mellomløsning mener vi vil være til klar fordel også for den permitterte.

LO og NHO har sendt et felles brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet, med ønske om en rask avklaring slik at den kan komme til nytte i den krevende situasjonen vi nå står overfor.


Tilbake
ANNET INNHOLD