Klipping er straffbart!

Om noen skulle være i tvil: Det er ikke lov for noen virksomheter å tilby frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende. Heller ikke hjemme hos kunden! Straffen for overtredelse er minst 50.000 kroner.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-04-02T12:10:23.0000000Z

Frisør- og velværebedrifter har forbud mot å tilby behandlinger frem til og med 13. april.  Forbudet er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd.  Riksadvokaten har gitt pålegg til politiet og påtalemakten om håndheving av lovbrudd. Virksomheter kan få forelegg på minst 50.000 kroner, mens botens størrelse på individnivå normalt skal være kroner 20.000. 


Smittevern er prioritet nummer 1

Det skal godt gjøres å ikke ha fått med seg hvorfor det er viktig å stoppe smittelinjene. Likevel kan man se på sosiale medier at kunder oppsøker fagutøverne med "bare meg" forespørsler. Hvis noen fagutøvere skulle falle for fristelsen og gi en rask klipp, kan det bli tidenes dyreste.  NFVB anbefaler at brudd blir rapportert til Politiet omgående. Det handler først og fremst om å ta ansvar for smittebegrensning.  Det handler også om at de som ikke følger lovpålegget svekker hele bransjens omdømme. Det kan også medføre at salongene får utvidet lockdown-periode.

 

Riksadvokatens retningslinjer

"Brot på desse reglane kan straffast med bøter eller fengsel inntil 2 år, eventuelt bøter eller fengsel inntil 4 år dersom brotet har tap av menneskeliv eller betydeleg skade på kropp eller helse som følgje, jf. smittevernloven § 8-1. Både forsettleg og aktlaust brot på reglane er straffbart.  Ifølgje brevet skal det ved brot på desse reglane normalt reagerast med bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dagar overfor enkeltindivid. For føretak skal bota normalt ikkje vere på mindre enn 50 000 kroner."


Monika Mæland om frisører som klipper hjemme hos folk - Klikk inn på 4.07 ut i sendingen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-med-statsradene-maland-hoie-og-melby/id2694823/

 

Tilbake
ANNET INNHOLD