HMS-studieemnet "Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi" tilbys nå gratis gjennom Bransjeprogrammet.
HMS-studieemnet "Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi" tilbys nå gratis gjennom Bransjeprogrammet.

Gratis HMS-studieemne

Fagskolen AOF Norge/Fagskoleutdanningen i Helse, miljø og sikkerhet tilbyr nå studieemnet «Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi for frisør- og velværebransjen». Oppstart 11. januar. Det er gratis gjennom Bransjeprogrammet.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-01-20T15:00:43.0000000Z

Etter gjennomført emne skal deltakeren få et godt læringsutbytte, med forståelse for viktigheten av en helhetlig og systematisk tenkning i HMS-arbeidet.  
Man skal kunne anvende sin faglige kunnskap ved deltakelse i kartlegging og gjennomføring av en risikoanalyse, sette opp en enkel handlingsplan for systematisk HMS-arbeid og planlegge og gjennomføre for- og etterkalkyler ved HMS-tiltak (HMS-økonomi). 

Undervisningen er tilrettelagt for voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper, hvor refleksjon over egen praksis fra yrke, diskusjon og dialog vil være en sentral del av undervisningsmetoden. Arbeidserfaring benyttes og knyttes aktivt sammen med teori. Her legges det vekt på at den enkelte får utvikle evner på sine egne premisser.
Deltakerne får mulighet til å bruke egne erfaringer i emnet til å tenke annerledes, få nytt perspektiv og hvordan bygge videre på det de kan fra før. 

Emnet gir 12 studiepoeng. Man kan bygge videre på full fagskoleutdanning innen Helse, miljø og sikkerhet.


Undervisningsform: Virtuelt klasserom i plattformen Teams. 

Tid: 11.01.2021 - 19.04.2021, kl. 17-21 hver mandag.

Varighet: 88 timer undervisning. I tillegg kommer selvstudier, gruppearbeid og veiledning. 
Emnet avsluttes med skriftlig emneoppgave som skrives i gruppe.

Opptakskrav: Fagbrev eller realkompetanse (5 års relevant arbeidserfaring og over 23 år).

Arrangør: Fagskolen AOF Norge

Pris: Gratis kurs som tiltak i Bransjeprogrammet. 


Mer informasjon/påmelding HER 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD