Samspillet i medlemsorganisasjonen vil være til behandling på NFVBs landsmøte 2021.
Samspillet i medlemsorganisasjonen vil være til behandling på NFVBs landsmøte 2021.

Om NFVBs landsmøte 2021

Det nærmer seg NFVBs landsmøte 2021. Det blir ikke helt som før. Både når det gjelder tidspunkt og gjennomføring er det flere endringer du bør merke deg. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-03-12T14:51:20.0000000Z

Det første som NFVBs medlemmer må merke seg, er at landsmøtet er tidligere enn vanlig. Vanligvis har det foregått i oktober, men nå er det i mars. Det andre spesielle er at det på grunn av koronasituasjonen foregår digitalt.

Send inn dine behandlingsforslag

Landsmøtet 2021 vil i stor grad handle om organisasjonsutvikling, med hvordan det lokale nettverket kan styrkes.  NFVB jobber for å optimalisere organisasjonen for å best mulig levere på forbundets formål. 
NFVB er medlemsstyrt, og alle medlemsbedrifter har en viktig stemme. Bruk den stemmen, og bidra til å jobbe for bransjens interesser.


Datoer du bør merke deg 

15. januar - frist for innsendelse av forslag til behandling

26. februar - landsmøtedokumenter publiseres, samt frist for evt. stemmefullmakter

12. mars - digitalt landsmøte


  

Fra vedtektene

§ 5–3     Tidsfrister 

 1. Medlemmene skal varsles om datoen for landsmøtet minst 12 - tolv - uker i forveien.
 2. Fristen for innsendelse av forslag er 8 – åtte – uker før landsmøtet.
 3. Senest 2 – to - uker før landsmøtet skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskaper og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemsbedriftene gjennom elektronisk publisering.
 4. Eventuelle fullmakter skal være innkommet styret i NFVB senest 2 – to - uker før landsmøtet avholdes. 


§ 5–4     Forslagsrett 

Medlemsbedrifter og laug har selvstendig rett til å forlange at et forslag behandles på landsmøtet, såfremt kravet fremsettes innen fristen i § 5-3. Forslaget fremsettes til styret, som gir sin innstilling til forslaget.


§ 1-2     NFVBs formål 

 1. NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære.
  NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.
 2. NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen.
 3. NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse.
 4. NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene.
 5. NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.


NFVBs vedtekter kan du lese her


Tilbake
ANNET INNHOLD