NFVB tar pulsen på bransjen. Medlemsundersøkelsen i november viste tydelig at påvirkning av koronatiltakene skiller ganske kraftig på salongbeliggenhet. (Ill.: Colourbox.com)
NFVB tar pulsen på bransjen. Medlemsundersøkelsen i november viste tydelig at påvirkning av koronatiltakene skiller ganske kraftig på salongbeliggenhet. (Ill.: Colourbox.com)

Beliggenhet betyr mye for salongenes koronapåvirkning

Medlemsundersøkelsen i uke 47, midt i november, viste stor forskjell på hvordan NFVBs medlemsbedrifter opplevde siste koronainnstramming. Størst svikt opplevde Oslos sentrumssalonger, mens andre utenfor sentrum og kjøpesentre hadde en mindre etterspørselssvikt i november.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-02-16T17:45:17.0000000Z

For å få oversikt over utviklingen i bransjen sender NFVB en enkel kartleggingsundersøkelse til sine medlemmer, med spørsmål relatert til hverdagen i salongene.  Resultatene vil blant annet benyttes i vårt påvirkningsarbeid mot Stortinget. NFVB oppfordrer derfor til at medlemmene setter av litt tid til å svare på spørsmålene. Neste undersøkelse sendes i uke 51, i midten av desember.


Betydelig etterspørselssvikt i Oslo

I starten av november opplevde NFVBs medlemsbedrifter et sterkt fall i kundetilstrømmingen. Verst svikt i etterspørsel etter salongtjenester fikk salongene i Oslo sentrum. Ikke så underlig, når myndighetene kom med sterk oppfordring om å begrense sin kontakt med folk. Utenfor sentrum og utenfor kjøpesentre opplevde enkelte salonger en annen virkelighet. Vi kan oppsummere med at folk opplever salongen som trygg, men beliggenheten betyr mye for om man oppsøker den. 

Optimisme - tross alt

Selv om november var lite lystig for mange, så er det relativt få som har permittert eller vurdert å permittere ansatte. Troen på bedre tider er sterk. Et strengere smitteregime vil virke mot koronaspredning, mens etterspørselen etter frisør- og velværetjenester ikke blir borte. Det viser erfaringene fra i våres. Nå kommer både nye støtteordninger og vaksine, men spørsmålet er om det tidsnok kan redde bedrifter uten sterk kapitalbase. 

Ny undersøkelse 

Desemberundersøkelsen vil kunne gi viktige svar på hvordan bransjen opplever kundetilstrømmingen i en normalt veldig sterk måned. Det vil også bety mye for bedriftenes krefter til å holde det gående frem til bokstavelig talt lysere tider.

Bedriftens beliggenhet for de som har besvart undersøkelsen

Etterspørsel på landsbasis første 14 dager i november

Oslo: Betydelig lavere etterspørsel, spesielt i sentrum.

Vestland fylke opplevde i første del av november betydelig lavere etterspørsel etter timer i salonger beliggende i kjøpesenter.

Tilbake
ANNET INNHOLD