Foto; NHO
Foto; NHO

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeidstilsynet oppdrag om å bidra til å begrense smittespredningen i Norge. Arbeidstilsynet skal fra nå av kontrollere smittevern i alle tilsyn de gjennomfører.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-02-16T17:39:36.0000000Z

Smittevern – en del av alle tilsyn

I tiden framover skal Arbeidstilsynet kontrollere smittevern i alle tilsyn. Tilsynene gjennomføres enten gjennom fysiske møter, videomøter, eller per brev. Arbeidstilsynet vil kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og at bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.

Arbeidstilsynet vil også kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet, at de kjenner de tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte i virksomheten, og at de har fått informasjonen på et språk de forstår.

Les mer om arbeidstilsynets tilsyn med covid-19-forskriften her: https://www.arbeidstilsynet.no/koronatilsyn

 

Man prioriterer virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte

Arbeidstilsynet vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte.

Viktige momenter for prioritering av tilsyn er:

  • bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • sesongarbeid
  • innkvarteringsmuligheter
  • hyppig kundekontakt

Arbeidstilsynet gir korte frister og strenge reaksjoner, og vil reagere strengt mot virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens forsvarlighetskrav og regelverket om smittevern.

 

Arbeidstilsynet vil veilede om smittevern

Tilsynet har etablert et samarbeid med helsemyndighetene for å sikre at informasjonen myndighetene går ut med til arbeidsgivere og arbeidstakere er enhetlig og samordnet.

 Les mer om forebygging av smitte og krav til smittevern i arbeidslivet:
https://www.arbeidstilsynet.no/korona

 

Tips Arbeidstilsynet!

For at man skal kunne bruke ressursene godt og rette innsatsen mot virksomheter med stor risiko for smittespredning, er Arbeidstilsynet avhengig av gode informasjonskilder. I den forbindelse er tips en viktig kilde, og det oppfordres til å gi beskjed dersom noen oppdager eller får melding om aktuelle virksomheter Arbeidstilsynet bør prioritere for tilsyn.

Tips via tipsløsning: www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/tips/

 

Ta direkte kontakt med Arbeidstilsynet sentralt eller i egen region, hvis dere har spørsmål eller innspill!

Tilbake
ANNET INNHOLD