Therese Cleve-Stiansen er coach på NFVB Lederprogram.
Therese Cleve-Stiansen er coach på NFVB Lederprogram.

Ledere må stå støtt i seg selv

Ledere skal gjøre sine medarbeidere trygge til å håndtere mange daglige utfordringer. Da må lederne stå støtt i seg selv, og i sin rolle som leder, sier coach Therese Cleve-Stiansen.

 

Mange ledere i frisør- og velværebransjen har ingen lederskolering. De er fagutøvere som har fått eller tatt et ansvar som salongleder.  Med ansvar for ansatte, økonomi og verdiskaping gjennom god kundekontakt trenger salonglederen å gå gjennom en bevisstgjøringsprosess.  Therese Cleve-Stiansen er blant annet coach for deltakere i NFVB Lederprogram, og vet hvordan frisører og hudpleiere kan gjøre en stor personlig reise ved å jobbe aktivt med egenutvikling.

Bruker bred erfaring

Therese Cleve-Stiansen er kjent for mange gjennom «Skal vi danse» på TV2, der hun i syv sesonger jobbet som profesjonell danser med en rekke kjendiser - som ikke kunne danse. Men hun fikk «kløner» til å danse vakkert på direktesendt tv.  Som tidligere toppidrettsutøver, med blant annet 13 NM-gull, vet hun mye om effekten av å jobbe målbevisst, flytte grenser, terpe for å bli bedre og se på motstand som læring. Therese har også jobbet som coach for ledere og utøvere i en rekke bransjer, og møter mange forskjellige mennesker i ulike situasjoner. 

 - Det er et mønster i hva som fungerer godt generelt. Det er ofte lite som skal til for å få stor effekt i egen utvikling. I min jobb som coach handler det mye om en mental bevisstgjøring av de egenskaper og muligheter som hver enkelt har.

«Push grenser og opplev mestring og vekst. Se på motstand som en fantastisk arena for utvikling.»

En personlig reise 

 - NFVB Lederprogram er etter min mening en unik kombinasjon av læring i klasserom, gruppearbeid og personlig oppfølging mellom samlingene. Man får etablert en kunnskapsplattform, med praktiske «verktøy» til bruk i egen bedrift. Erfaringsutvekslingen deltakerne bringer inn i gruppen er gull, og med coaching underveis blir ikke dette ubrukt kunnskap. Det blir en personlig reise i lederutvikling.

Bevisstgjøring

God ledelse er å bygge et team av medarbeidere som er trygge på seg selv, sin fagkunnskap og sin rolle i bedriften. Dette teamet skal jobbe i et utviklende samspill. Lederen må derfor stå støtt i seg selv, og i sin rolle som leder, forklarer Therese.

 - For det første må lederen bli bevisst på verdigrunnlaget, både eget, medarbeidernes og bedriftens. Hva er det som er viktig? Kjenner alle disse verdiene? Er de situasjonsbetinget?

 - For det andre må man foreta en forventningsavklaring. Også her må lederen starte med seg selv, før man setter forventninger til andre. Lederen må også avklare andres forventning til lederen. Man må bli kjent med mennesket, ikke bare fagutøveren.

 - For det tredje må man bli bevisst de styrker som bor i alle. De er ikke nødvendigvis så synlige og opplagte. En god leder finner nye styrker i sine medarbeidere, og får de til å se dette selv og bli trygg på dette. Det handler om noe så enkelt som å rose sterke sider, og ikke hakke på det som ikke er så bra. Positivitet bygger positivitet.

Stå ikke alene

Ledere føler alt for ofte at de står alene. De tenker at de har et personlig ansvar, og involverer i alt for liten grad andre i sine beslutningsprosesser. Her kan en coach være en viktig sparringpartner, som kan stille spørsmål og se ting fra utsiden.

 - En coach er litt som en personlig trener. Du har en som gir deg råd, pusher deg og oppmuntrer deg. Men du må gjøre jobben selv.  Jeg vil si at vi gir privattimer. Vi fokuserer på utvikling og mestring, sier Therese, og legger til følgende.
 - En god leder står aldri alene, fordi hun/han er bevisst på også å bygge et team av støttespillere. Man kjenner verdien av kolleger, både i bedrift og i bransje. En coach kan også bevisstgjøre hvem dette kan være.
 - Som i dans så handler det om å tørre å spørre, og om å lære de små finesser som gjør deg til en god dansepartner.    

Hvilken leder er du?

Therese er tilbake til det gjentakende stikkordet «bevisstgjøring», og hvor viktig det er i mange sammenhenger. 

 - Bransjefolk og ledere er ikke en homogen gruppe, men kan være veldig forskjellige. De som har «fått» en lederrolle må jobbe inn tillit og respekt. De som tar mye plass, må lære å gi rom til andre. De som er litt mer forsiktige og redd for å si eller gjøre noe som bidrar til at de ikke blir likt, må våge å bli tydeligere å stå stødigere i sin kommunikasjon. 
 - Og så har du de som ikke har tid til å være leder, fordi du er for opptatt med noe annet.  Her kan kanskje en ekstern person være et mer ærlig speil på hvilken type du er, og hva du bør jobbe mer med for å utvikle deg som leder. 

Ta eierskap til egen tilstand

Hvor bevisst er du egentlig på hvordan du fremstår? Therese minner om at vi uttrykker oss med mer enn ord.

 - Husk at du er en profesjonell fagperson fra det øyeblikk du går inn salongdøren. Hva slags energi ønsker du å gi til dine kunder og dine kolleger? Kropp og kroppsspråk, blikket og holdningen forteller mye. Hva slags inntrykk ønsker du å etterlate? 
 - Du har også et ansvar for at din tilstand påvirker andre. Du må derfor ta eierskap for egen tilstand, og jobbe med «tilstandsstyring». Hvilke små tiltak kan du selv gjøre for å unngå å komme i stress og bidra til å utstråle positiv energi til dine omgivelser?


NFVB Lederprogram

Skreddersydd for frisør- og hudpleiebedrifter.  

Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis får deltakerne konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder.  

Det er en investering som vil synes på bunnlinjen!

Les mer HER


Artikkelen står på trykk i magasinene FRISØR og SALONG Hud & velvære nr. 4 2020.
Les NFVBs magasiner digitalt HER.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD