Returpunkt: PÅHÅRETSs kunder kan nå levere tomemballasje fra alle leverandører og få 10 % rabatt på valgfritt Kevin.Murphy produkt.
Returpunkt: PÅHÅRETSs kunder kan nå levere tomemballasje fra alle leverandører og få 10 % rabatt på valgfritt Kevin.Murphy produkt.

Bærekraftig resirkulering

KEVIN.MURPHY + PÅHÅRET har inngått et samarbeid for å resirkulere alle tomme hårprodukter, uavhengig av produsent. Produktene deponeres i utplasserte returpunkter i samtlige av PÅHÅRETs 22 salonger.

 - Som et ledd i arbeidet for en grønnere planet har Kevin.Murphy bestemt at all plastemballasje skal lages av resirkulert plast fra havet gjennom Ocean Waste Plastic programmet, noe som bidrar til at havet renses for 360 tonn med plast i året. For å hindre at denne plasten returneres til naturen og havet, introduseres nå returpunkter i salongene. Først ut er PÅHÅRET salongene, forteller merkevareansvarlig Cecilie Hagelin Nybø i Verdant AS.

 - Dette er et forbrukerrettet program, der kundene kan gi sitt bidrag til en grønnere planet.  For å få kundene til å engasjere seg, gir vi i en kampanjeperiode også 10 % rabatt på et nytt valgfritt Kevin.Murphy produkt ved innlevering av oppbrukt hårprodukt, uavhengig av produsent.  Alle produkter vil bli forsvarlig levert til rett kommunalt returpunkt.

Med på dugnaden

Markedsansvarlig Karin Warset i PÅHÅRET Frisør hilser returpunkt-konseptet velkommen.

 - I PÅHÅRET Frisør har vi alltid hatt fokus på å ta et ansvar for å jobbe mot bærekraftige løsninger og minimere de de miljømessige fotavtrykkene vi setter. Vi er opptatt å hindre at plast kommer på avveie, og vi synes derfor det er spennende å prøve ut returordningen i regi av Verdant AS og Kevin.Murphy. Vi vil være med å gi vårt bidrag til å sette dagsorden for miljømessige tiltak.

 - Konseptet er enkelt og forbrukervennlig, og mottagelsen så langt har vært positiv i alle våre 22 salonger. Også de ansatte støtter opp om ordningen. Vi vil ta med oss de erfaringene vi gjør oss gjennom prøveperioden videre inn i 2021, sier Karin Warset.

Tilbake
ANNET INNHOLD