Adam og Eva Gruppen satser tungt på lederutdanning

Hele 9 av 20 deltagere på NFVB Lederprogram Kull 2 er fra Adam og Eva systemet. 

- Grunnen til at vi satser så stort, er ganske enkelt at vi må ha gode ledere for å få gjennomført de prosessene vi har i vårt konsern, oppsummerer adm. direktør Kristin Sandum Berre.

 - Vi ønsker å skape en tydeligere, felles plattform som vi kan bygge videre på. Jeg ser NFVBs lederprogram som en mulighet til at våre ledere kan bygge lederkompetanse, som igjen gjør det mer effektivt for oss å vokse som firma. Ved å gi våre ledere tillit, trygghet, kunnskap og gode rammer, kan vi raskere gjennomføre vår strategi og nå våre mål. Jeg mener man må tørre å investere i økt kompetanse for å fremme driften, sier Kristin Sandum Berre. 

Travel arbeidsdag

Ledelse er et område som Adam og Eva Gruppen har fokusert på i mange år. For det er en krevende balanse å stå i produksjon, samtidig som man skal utøve ledelse, medgir Kristin.

 - I vår bransje er våre ledere også frisører som står i produksjon, og utfordringene er store når det gjelder å utøve lederrollen i en travel arbeidshverdag. Som leder skal man forholde seg til administrative oppgaver, personaloppfølgning, og utvikle gode læremiljøer for våre lærlinger og etablerte frisører. Ikke minst må lederen sørge for å opprettholde en høy standard i salongen, inkludert prosedyrer for rydding og renhold.  For min del er oppgaven å kartlegge hvor de står i forhold til disse oppgavene gjennom våre driftsmøter, og dette danner grunnlaget for de tiltakene vi gjør.

Verktøy til jobbhverdagen

 - Den største utfordringen jeg ser, er ledernes evne til å strukturere sin arbeidsdag og kommununikasjon, det være seg innrapporteringer, strukturering av team, samtaler og oppfølgning av medarbeidere. Hvordan skal man få tid til alt dette, når man også skal klippe hår? Evnen til involvering og delegering til medarbeiderne i teamet i salongen er viktig å lære for våre ledere. Det å få gode verktøy her vil gi raske resultater, og det var hovedgrunnen til at vi nå sender så mange ledere på NFVBs lederprogram.

NFVB Lederprograms kull 2 ved første samling.

Viktig å skynde seg langsomt

Kristin Sandum Berre vet at det ikke er gjort i en håndvending å utvikle ledere og ledertalenter. Det at NFVB Lederprogram strekker seg over nærmere ett år, ser hun på som positivt.

 - Det som tente meg i starten, er at dette er et program med sertifisering, og at det går over en periode på ett år. Dette gir oss god tid til å gå inn i de ulike temaene, og jobbe på egenhånd eller i grupper. Lederen får også muligheten til å teste ut ulike teknikker på sitt team. De går igjennom en modningsprosess. Jeg opplever et stort engasjement og tilfredshet hos de av våre ledere som allerede er i gang med lederkurset i Kull 1. Så vi forventer oss mye av dette programmet.

 - Ikke minst ligger det gode verktøy til grunn i portalen, som kursdeltagerne kan benytte seg av ett år etter at programmet er avsluttet. Dette er ikke en quick fix, og det verdsetter jeg, avrunder Kristin Sandum Berre.

Tilbake
ANNET INNHOLD